Deelgebruik beademingsmachines mogelijk in noodsituaties

Twee patiënten die tegelijk gebruik maken van één beademingsmachine, ook wel ‘splitting the ventilator’: in noodsituaties rondom de Covid-19 crisis is het een reële optie om het tekort aan deze machines het hoofd te bieden. Dit stellen onderzoekers van het Technical Medical Centre van de Universiteit Twente. Zij hebben met bestaande medische hulpmiddelen een ontwerp gemaakt en getest op verschillende typen beademingsmachines met een speciale dubbele kunstlong.

Samen met experts van het Radboudumc, Amsterdam UMC en het Medisch Spectrum Twente, is een protocol opgesteld om de techniek met de grootst mogelijke zorgvuldigheid toe te passen. Een eerste versie van dit protocol is inmiddels gepubliceerd op de website van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

Het ‘dubbelgebruik’ van een beademingsmachine is mogelijk in de fase dat patiënten nog volledig kunstmatig worden beademd. Dan nog steeds is de ene patiënt de andere niet, bijvoorbeeld in longcapaciteit. Die verschillen zijn op te vangen, stellen de onderzoekers. Anders wordt het zodra de patiënt zelf weer een deel van de ademhaling overneemt: dan is de combinatie met een andere patiënt, aangesloten op dezelfde beademingsmachine, niet meer mogelijk.

Scheiden

Bestaande beademingsmachines kunnen met relatief eenvoudige middelen worden aangesloten op twee patiënten. Wel is het duidelijk dat de patiënten volledig gescheiden moeten blijven. Een beademingsmachine bereidt niet alleen de lucht voor die wordt ingeademd, maar voert ook de uitgeademde lucht af en filtert die. Voor twee patiënten zijn dus twee invoer- en twee uitvoerkanalen nodig. Het in- en uitgaande kanaal van de machine wordt daarvoor gesplitst, waarbij kleppen en filters zorgen voor de scheiding. Omdat de machine de metingen niet per patiënt uitvoert, adviseren de onderzoekers ook om sensoren aan te brengen in beide kanalen. De werkwijze is onderzocht voor de beademingsmachines van de drie belangrijkste merken, goed voor 80 tot 90 procent van de Nederlandse markt.

Testlong

Deze week heeft TechMed al succesvolle tests uitgevoerd op de ‘Michigan testlong’. Dit is een geavanceerde simulator met twee longen waarvan de longeigenschappen kunnen worden gevarieerd en waarop verschillende configuraties van apparatuur en koppelstukken en slangen kunnen worden getest. Omdat de techniek in noodsituaties snel en breed beschikbaar moet zijn is het ontwerp gebaseerd op hulpstukken die al regulier gebruikt worden. Het onderzoeksteam heeft, in samenspraak met leveranciers, hulpmiddelen gekozen die op dit moment beschikbaar zijn, en daarmee testmetingen verricht op de testlong. Het onderzoeksteam zal de komende periode de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen, en kan aanvullende analyses uitvoeren zodra dat nodig is of gewenst. De resultaten zullen beschikbaar worden gesteld aan de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica.