De top 10 van industrieën waar collaboratieve robots worden gebruikt

Cobots zijn niet ontworpen om op volledig geautomatiseerde en autonome wijze taken uit te voeren. Wat hen uniek maakt en tegelijkertijd hun belangrijkste eigenschap is, is de mogelijkheid om met mensen te communiceren in een gedeelde werkruimte. Een cobot heeft menselijke input nodig om zijn taken uit te kunnen voeren. De bedoeling is daarbij dat deze aanpak een beter eindresultaat oplevert dan een persoon of robot in zijn eentje had kunnen bereiken.

Door Michael Jakal, General Manager van Centraal en Zuid-Europa bij Distrelec

Cobots kunnen zorgen voor een betere efficiëntie, kunnen complexe en gevaarlijke taken uitvoeren en zijn veel flexibeler dan traditionele robots. Daarom hebben al veel industrieën collaboratieve robots omarmd. Hier volgt een overzicht van de top 10:

Productie

Productie is wellicht de industrie met het grootste aantal mogelijke cobottoepassingen en loopt voorop in de overstap naar collaboratieve robots. Door de lagere kosten kunnen kleine en middelgrote bedrijven gemakkelijker collaboratieve robots introduceren dan investeren in de grote industriële robots die grote productiebedrijven als werkpaarden gebruiken. Cobots zijn geschikt voor het uitvoeren van allerlei taken, variërend van werkzaamheden aan gevoelige printplaten tot het plaatsen van onderdelen in machines of het heffen van zware lasten.

Veiligheidsmaatregelen moeten voor zorgen dat de collaboratie zonder ongelukken verloopt. Methoden als vermogens- en krachtbeperkingen, veiligheidsgerelateerde stops, snelheids- en scheidingsbewaking en handgeleiding zijn in de protocollen van cobots geïntegreerd om risico’s tot een minimum te beperken. Om te garanderen dat ze naar behoren functioneren is de veiligheidsnorm ISO/TS 15066 2016 geïntroduceerd als aanvulling op de reeds geldende normen voor industriële robots.

Logistiek

Bevoorrading, logistiek en levering zijn gebieden waarin constant met deadlines wordt gewerkt. Innovatieve oplossingen in deze sectoren zijn er met name op gericht dat producten zo efficiënt mogelijk van A naar B worden getransporteerd. Een belangrijk aspect van het werken met cobots zijn de kortere verplaatsingstijden in magazijnen. Bovendien kunnen in een pick-to-cart-omgeving meer dan twee keer zoveel units worden gepickt, wat neerkomt op een toename van 90 naar 200 eenheden per uur. Met hun ontwikkelingen op het gebied van productiviteit, flexibiliteit, nauwkeurigheid en een snelle en eenvoudige implementatie die leiden tot een snellere ROI kondigen collaboratieve robots de volgende generatie logistiek aan.

Gezondheidszorg

Van laboratoriumautomatisering tot neurochirurgie en het verpakken van medische apparatuur: het gebruik van robots in de gezondheidsindustrie is de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Aangezien de eliminatie van risico’s een essentiële plaats inneemt in de industrie, moeten cobots door toezichthoudende instanties worden goedgekeurd voordat ze kunnen worden gebruikt. Hun nauwkeurigheid kan het leven in de operatiezaal veranderen en het gebruik van cobots in steriele omgevingen beperkt verontreinigingen tot een minimum.

Bouwsector

De bouwsector is een van de gevaarlijkste industrieën voor werknemers – in de VS vindt een op de vijf arbeidsongevallen met dodelijke afloop plaats in de bouwsector. Collaboratieve robots bieden uitkomst en kunnen de reputatie van de sector veranderen door gevaarlijke taken op zich nemen, zoals storten van cement. Ook kunnen ze RSI-klachten verminderen door routinetaken uit te voeren.

Olie en gas

Olie- en gas-exploitatie koppelt hoge risico’s aan hoge opbrengsten. Boortorens zijn geen fijne werkomgeving. Toenemende automatisering als een vorm van procesoptimalisatie is geen nieuw concept op boorlocaties en zware industrielocaties. Het gebruik van cobots is een manier om het isolement en het gevaar van de werknemers in deze sector aan te pakken. Omdat werknemers ze op afstand kunnen besturen, kunnen cobots als het ATEX-goedgekeurde model van de Technische Universität Darmstadt temperatuur- en gasconcentraties meten en visuele controles uitvoeren via camera’s, wat zowel bijdraagt aan de veiligheid als aan de winstgevendheid.

Landbouw

In de landbouwsector bieden cobots twee belangrijke voordelen ten opzichte van traditionele robots. Ten eerste zijn hun krachtbeperkende eigenschappen handig bij het oogsten van gewassen. Traditionele robots worden in de regel niet ingezet bij het oogsten om te voorkomen dat producten beschadigd raken. Door de meer voorzichtige werkwijze van cobots is het werk in een handomdraai klaar. Daarnaast zijn cobots veel verder ontwikkeld op het gebied van veiligheid en mogelijkheden om naast mens en dier te worden ingezet. Ze worden zelfs op zuivelboerderijen ingezet als ondersteuning bij het melkproces, waarbij er extreem nauw contact bestaat tussen de cobot en de koe.

Automobielindustrie

In de automobielindustrie is flexibiliteit een belangrijke vereiste, aangezien auto’s steeds vaker gepersonaliseerd worden. Gangbare industriële robots, die vaak in kooien zijn vastgezet, kunnen zich slechts op één taak richten, waardoor ze steeds vaker worden ingeruild voor cobots, waarvan de toepassingen zonder veel moeite kunnen worden gewijzigd. Zo passen collaboratieve robots zich eenvoudig aan bij wijzigingen in de productie-indeling, waardoor ze een impuls geven aan de automobielindustrie. En net zoals in de meer algemene productie-industrie, heeft de inzet van cobots in fabrieken een positief effect op kosten, productiviteit en veiligheid.

Ordehandhaving

Op het gebied van ordehandhaving zien we een van de meest indrukwekkende toepassingen van cobots. Hoewel cobots absoluut geen vervanging zijn voor politiemensen, zien we dat ze voor de politie bijna functioneren als assistent. Zo zijn er op afstand bestuurbare cobots voor het ruimen van explosieven, die nauwkeurig risicovolle taken uitvoeren. Ook worden ze gebruikt bij onderhandelingen met gijzelnemers, waar cobots communicatie tussen twee partijen mogelijk maken. Daarnaast worden ze ingezet voor het verzamelen van bewijzen op plaatsen die voor personen niet toegankelijk zijn.

Voedselverwerkende industrie

De voedselverwerkende industrie met zijn strenge focus op hygiëne rekent op cobots om aan zijn speciale eisen voldoen. Ze kunnen worden ingezet bij een omgevingstemperatuur van 0 tot 50 graden Celsius en in zuurstofarme omgevingen. Ze kunnen werknemers ondersteunen bij het uitvoeren van herhaalde taken die zorgvuldig moeten worden uitgevoerd, zoals het stapelen van eieren. Door de productiviteit te verhogen, zorgen ze ervoor dat kleine en middelgrote bedrijven de concurrentie het hoofd kunnen bieden.

Textiel

De textielindustrie doet op dezelfde manier zijn voordeel met cobots als de productie-industrie. Hun nauwkeurigheid maakt hen geschikt taken als het snijden van materiaal of het verplaatsen van stukken textiel zonder ze te vouwen of te kreuken. Ze zorgen voor een vermindering van fouten, wat de efficiëntie doet stijgen. Daarnaast zijn ze inmiddels zo ver ontwikkeld dat ze veilig naast en met mensen kunnen werken.

Conclusie

Cobots zijn al in een groot aantal sectoren ingevoerd en het is duidelijk dat de toekomst van robotica zich ontwikkelt in de richting van cobots, vanuit allerlei redenen die hebben geleid tot de populariteit van deze robots. Ze zijn efficiënt, zorgen voor een hogere productiviteit, flexibiliteit en veiligheid, kunnen met een relatief lage kapitaalinvestering worden aangeschaft en ze maken nieuwe werkomgevingen toegankelijk. Ze zullen alleen maar populairder worden naarmate ze naast mensen werken. Hun talloze toepassingsmogelijkheden zullen snel worden ontdekt en benut in alle sectoren, nog voor we er erg in hebben.