De laatste loodjes

In het “Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur (BEEA)” is een verbod (boven een bepaalde concentratie) opgenomen voor lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom en voor 2 typen brandvertragers in elektr(on)ische apparatuur.

De VROM-Inspectie heeft in het kader van een landelijk handhavingproject in 2008 en begin 2009 onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van deze zware metalen en brandvertragers in elektr(on)ische apparatuur. Bij 24 distributiecentra zijn in totaal 152 elektr(on)ische apparaten indicatief getest op de aanwezigheid van verboden stoffen. 37 apparaten bleken na indicatieve analyse niet te voldoen aan het Besluit en zijn doorgestuurd naar de KEMA voor representatieve fysisch/chemische analyse.

Uiteindelijk bleken 20 apparaten niet aan de norm te voldoen. Van deze apparaten bleken er 5 voor 1 juli 2006 op de Europese markt te zijn gezet en vallen daarmee niet onder het verbod. Daarmee voldeden 15 apparaten (10% van het totale aantal gecontroleerde apparaten) niet aan de norm. Deze apparaten werden aangetroffen bij 9 bedrijven. Het betrof hier in alle gevallen overschrijdingen van lood (2-400 maal de toegestane waarde). Tegen de bedrijven is proces-verbaal opgemaakt.

Tevens hebben ze een voornemen tot last onder dwangsom ontvangen, om de kans op herhaling te verkleinen. In alle gevallen is de nog voorhanden zijnde apparatuur van de markt gehaald en vernietigd of retour oorspronkelijke producent gestuurd.

Met deze controles is een eerste ervaring opgedaan met handhaving op dit onderdeel van het BEEA. De inzet van een “handheld” XRF bleek een succes en bespaart veel analysekosten. Bedrijven reageren positief op deze vorm van controle. Het is de bedoeling van de VROM-Inspectie om de komende jaren dergelijke controles op elektr(on)ische apparaten te blijven uitvoeren, om te bevorderen dat er minder apparatuur met verboden stoffen op de markt wordt gebracht.

Download hier de VROM-publicatie ‘De laatste loodjes… Verboden stoffen in elektr(on)ische apparatuur’:

 De laatste loodjes.