De Hoogenberg-CVT : grote contactvlakken en lage -spanningen

De Hoogenberg Continu Variabele Transmissie (HCVT) is een systeem met een metalen duwband die op 1 variabele loop-diameter loopt en die uit een groot aantal schakels bestaat zodat de band een grote flexibiliteit heeft. Daardoor zijn de contactvlakken groot en blijven de contactspanningen tussen de materialen relatief laag. Dit geeft een hoge belastbaarheid, door te leiden koppel en vermogen.

Door zijn bijzondere eigenschappen kan dit CVT concept toegepast worden in het gehele gebied waarin op dit moment al mechanische CVT’s worden toegepast: hoog en laag vermogen, groot en klein koppel, groot regelbereik en in principe ook daar buiten, in hoge koppel- en vermogensgebieden die door de huidige CVT’s op de markt, niet worden gehaald. Ook kan hij voor een vergelijkbare of lagere kostprijs worden ingezet op plaatsen waar nu een (met name automatisch) geschakelde meertraps transmissie wordt gebruikt.

Zware vrachten en wind

Vooral het grote koppel, groot regelbereik en de mogelijkheid om aan te lopen vanuit stilstand maken het principe van deze transmissie in het bijzonder geschikt voor toepassing in zware vrachtauto’s en landbouwtractoren. Ook kan gedacht worden aan versnellende overbrengingen (vrijwel alle hiervoor genoemde toepassingsgebieden zijn vertragend), zoals bijvoorbeeld in windturbines met grote diameters / vermogens, waar het langzame rotor – toerental versneld wordt om de elektrische generator aan te drijven.

 Dit nieuwe concept kan dus een koppel- en vermogensgebied gaan bestrijken dat door andere CVT’s op de markt op dit moment niet wordt gehaald. Gedacht wordt aan zowel industrie- als automotive-toepassingen.

Voordelen ten opzicht van bestaande technologie:

  1. Het principe geeft de mogelijkheid voor grote belastbaarheid / koppels en vermogens
  2. Gewicht, volume en aantal onderdelen is aanmerkelijk kleiner dan bij de meeste bestaande mechanische transmissies
  3. Geringe inbouwlengte, dit aspect is nog verder verbeterd door het recent door Dhr. Hoogenberg ontworpen principe voor de verstelling van de overbrengverhouding, die eenvoudig elektrisch aanstuurbaar is
  4. De in- en uitgaande as liggen in elkaars verlengde
  5. De HCVT is spelingsvrij: bij belastingen waarbij het koppel fluctueert tussen + / – , zoals b.v. bij automotive – gebruik in ruw terrein, kunnen schokken goed worden opgevangen.
  6. De maximale overbrengverhouding is groot; aanlopen vanuit stilstand is standaard, zodat een aanloopkoppeling overbodig wordt
  7. Het principe van deze CVT, uitgevoerd in een vereenvoudigde versie, kan ook gebruikt worden als mechanische overbrenging met vaste overbrengverhouding. Dit heeft speciale voordelen in gevallen waar een grote overbrengverhouding (vertraging) wordt gevraagd.