Dassault Systèmes: “Dit zijn de mogelijkheden van de Industry Renaissance”

De vierde industriële revolutie zorgt voor een drastische verandering van branches, waaronder de automotive- en luchtvaartsector. Volgens 3D-ontwerp- en engineeringsoftwarebedrijf Dassault Systèmes hebben we nu echter niet meer te maken met een transformatie. “We zitten in een Industry Renaissance”, aldus de CEO van het concern. Wat moeten engineers weten over deze nieuwe renaissance?

Productieprocessen zien er tegenwoordig helemaal anders uit dankzij nieuwe technologieën. Maar onder meer IIoT, big data, virtual en augmented reality, ‘digital twins’ en 3D-printing hebben tot meer veranderingen geleid. Denk aan het wijzigen van de klantervaring. Of het verdwijnen van traditionele businessmodellen. Tegenwoordig wordt vaker betaald voor verbruik van goederen en diensten dan voor de aanschaf ervan.

Bernard Charlès, CEO van Dassault Systèmes, heeft het daarom liever over een ‘Industry Renaissance’. Hiermee verwijst hij naar de ‘nieuwe gouden eeuw’ die na de Middeleeuwen aanbrak. In deze periode bracht de boekdrukkunst grote vernieuwingen teweeg, bijvoorbeeld in de wetenschap. En dat is precies wat we nu ook zien gebeuren. "Nieuwe technologieën brengen de echte en de virtuele wereld samen. Dat leidt tot een compleet nieuwe manier van uitvinden."

  

 

Zo ziet de Industry Renaissance eruit
De term Industry Renaissance is veel meer dan een theoretische duiding. Wereldwijd maken verschillende bedrijven inmiddels gebruik van de voordelen die het nieuwe tijdperk biedt.
 

Zo is er de start-up Joby Aviation , die componenten voor de lucht- en ruimtevaart ontwerpt en fabriceert. De ontwerpers en engineers van het bedrijf maken gebruik van het 3DEXPERIENCE-platform voor het creëren van digitale prototypes. Het voordeel hiervan? Dankzij de cloud hebben zij toegang tot technologie die tot voor kort alleen beschikbaar was voor grote organisaties. Met behulp van de 3DEXPERIENCE Marketplace kunnen ze bouwinstructies, kwaliteitseisen, specificaties en de verwachte levertijd van producten met elkaar delen. Hier kunnen andere bedrijven op reageren.
 

Op die manier weet Joby Aviation gemakkelijk een gespecialiseerde 3D-printer te vinden die ontwerpen transformeert in optimaal werkend producten. Daarmee is het een voorbeeld van een relatief klein, jong bedrijf dat een markt verstoort waarin sprake is van sterke concurrentie.
 

Er zijn nog andere voorbeelden, zoals AeroMobil . Deze onderneming uit Slowakije ontwikkelt een nogal futuristisch klinkend concept: auto’s die kunnen vliegen. Daarbij gebruikt het bedrijf een virtueel platform om samen te werken met specialisten uit de auto-industrie en luchtvaartsector. AeroMobil en zijn partners delen hun kennis op een manier die kenmerkend is voor het nieuwe industriële tijdperk.
 

Drie kenmerken
Bij elk van de besproken praktijkvoorbeelden is sprake van een aantal eigenschappen die de Industry Renaissance kenmerken:
 

1. Eigen ervaring is zowel doel als middel
De versmelting van de ‘virtuele’ en de ‘werkelijke’ wereld biedt talloze voordelen voor bijvoorbeeld ontwerpers, ontwikkelaars en architecten. Zij kunnen in de ontwerp- en realisatiefase meteen ervaring opdoen met het eindproduct. Dat draagt bij aan een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat, maar heeft ook een positief effect op de weg daarnaartoe. Denk aan ontwerpers die letterlijk midden in hun virtuele ontwerp staan. Of aan bewoners die dankzij VR een voorproefje krijgen van hun nieuwe buurt.
 

Het belang van deze nieuwe beleving bewijst dat de Industry Renaissance ook consumenten allerlei mogelijkheden biedt. Ze kunnen namelijk beslissingen nemen op basis van hun eigen ervaring in plaats van door het vergelijken van producten.
 

2. Geen vastomlijnde producten
Consumenten kiezen steeds minder vaak voor standaardproducten die er altijd hetzelfde uit blijven zien en vaker voor een concept. Hoe dit concept verder wordt ingevuld, is afhankelijk van de tijd. Een goed voorbeeld hiervan is Tesla. Vanwege continue updates ziet de auto er op het moment van de aankoop anders uit dan een jaar later. Het is hiermee dan ook geen vastomlijnd product.
 

3. Samenwerking over lands- en sectorgrenzen
Nieuwe vormen van communicatie en de inzet van online platforms versterken de samenwerking. Hierdoor kunnen multidisciplinair samengestelde teams elkaars ideeën aanvullen en verbeteren. Bij dit alles verschuift de focus: concurrentie op nationaal niveau maakt plaats voor meer samenwerking met andere landen. Fysieke grenzen tussen landen doen er daarbij niet meer toe. En behalve tussen landen wordt bovendien steeds sterker samengewerkt tussen verschillende sectoren.
 

Veel meer dan in het verleden komt innovatie hierdoor voort uit het samen ontwikkelen van ideeën. Co-creatie is dan ook onontbeerlijk. Alleen als concepten en kennis van partijen in verschillende landen en sectoren samensmelten, worden hedendaagse problemen opgelost en wordt aan de vraag van de moderne eindgebruiker voldaan.
 

Aan de Industry Renaissance als nieuw tijdperk valt niet te ontkomen. Stilstand is achteruitgang: wie niet in hoog tempo zichzelf overbodig wil maken, moet vol inzetten op een toekomstgerichte aanpak.