Dag van de preventiemedewerker

Tijdens het congres op de Dag van de Preventiemedewerker op 30 juni kunt u in Utrecht getuige zijn van een interview met Carin Benders, landelijk projectleider van de Arbeidsinspectie.

Ook u kunt haar dan vragen stellen, eventueel via sms. Natuurlijk weet Benders nog niet hoe die vragen zullen luiden – maar op ons verzoek deed ze toch een voorspelling.
Nee, Benders denkt niet dat er veel vragen zullen komen over de precieze taken van de landelijk projectleider. Maar toch even voor uw informatie: zo’n projectleider voert onder andere overleg met de sociale partners over de naleving van de Arbowet in hun sector. ‘Natuurlijk ‘, zegt Benders, ‘de manier en inhoud van de handhaving is onze verantwoordelijkheid, maar het is plezierig als over de inhoud overeenstemming is. Bovendien kunnen werkgevers en werknemers ons bruikbare tips geven, zaken waar we bij de inspectie aandacht aan kunnen schenken.’
 

Welke vragen verwacht zij wel? Zijzelf komt tot de volgende top-3:

 
Kan de preventiemedewerker zijn rol goed vervullen?
Volgens Benders luidt het antwoord: ja. ‘Ik weet dat er discussie bestaat over de opleiding. Of die verplicht zou moeten zijn, zoals in België. Wij hebben daar in Nederland niet voor gekozen. Het vereiste kennisniveau van de preventiemedewerker hangt namelijk af van de risico’s in een bedrijf en die worden inzichtelijk gemaakt door de RI&E. Nu zijn er mensen die beweren dat het dezelfde preventiemedewerker is die de RI&E opstelt, maar dat is niet waar. De preventiemedewerker is er uiteraard wel bij betrokken – net als zoveel andere medewerkers binnen het bedrijf. Bovendien wordt de RI&E, evenals het Plan van Aanpak, getoetst door kerndeskundigen en moet de OR instemmen met het Plan van Aanpak.’
 

Hoe zit het met de rechtsbescherming van preventiemedewerkers?

Dit is een vraag die regelmatig terugkomt, maar volgens Benders is die bescherming goed geregeld in de wet. ‘Hier geldt hetzelfde als voor een lid van de ondernemingsraad: iemand mag niet worden ontslagen vanwege zijn of haar werk als preventiemedewerker. Natuurlijk, een werkgever kan dat proberen te omzeilen door een or-lid of een preventiemedewerker te beschuldigen van disfunctioneren. Maar de jurisprudentie laat zien dat zo’n actie zelden succes heeft.’
 

Controleert de arbeidsinspectie of er een preventiemedewerker rondloopt?

‘Dat is niet onze eerste prioriteit’, zegt Benders. ‘Wij willen als eerste weten of in een bedrijf veilig en gezond wordt gewerkt. Pas als dat niet het geval blijkt te zijn, kunnen wij de inspectie opschalen tot een zogenoemde systeeminspectie. Dan kijken we ook hoe de arbeidsomstandigheden zijn georganiseerd, en dan gaan we dus ook op zoek naar de preventiemedewerker. Maar stel nu dat de arbeidsomstandigheden wel in orde zijn. Ook dan kunnen we er achter komen dat de preventiemedewerker ontbreekt – bijvoorbeeld doordat we praten met een or-lid dat daarover klaagt. In dat geval zullen we in onze correspondentie met het bedrijf erop aandringen dat er alsnog iemand wordt aangesteld.’
 

Meer vragen

Natuurlijk hoeft u niet alleen vragen te stellen over de preventiemedewerker. Hier zijn enkele voorbeelden van andere onderwerpen:

 • Welke risico’s loop ik bij het werken in de kou?
 • Hoe voorkom ik agressie en geweld tegen mijn werknemers?
 • Bij welke zomerse temperatuur is werken niet meer verantwoord?
 • Wat is het risico van personeel detacheren bij een bedrijf dat geen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) heeft?
 • Wat moeten werkgevers en werknemers doen met een gevaarlijke stof waarop een etiket met duidelijke informatie ontbreekt?
 • Moet een werkgever een werkplek aanpassen als dit nodig is om het werk goed te kunnen doen?
 • Heeft werken met printers en kopieerapparaten gevolgen voor de gezondheid?
 • Zijn er regels voor thuiswerk?
 • Hoe zit het met het risico op Q-koorts?
 • Waaraan moeten arbocatalogi voldoen?
 • Welke maatregelen moet een werkgever nemen voor jongeren?
 • Wanneer krijg ik een boete van de Arbeidsinspectie?
 • Hoe zit het met de legitimatie van inspecteurs?
 • Wat moeten werkgevers en werknemers doen als taalproblemen een veiligheidsrisico vormen?

 
Bent u nieuwsgierig? Kom dan naar de Dag van de Preventiemedewerker
Bron: Arbo-online