Customizing Solid Edge

Solid Edge is breed toepasbaar. Het wordt gebruikt in de machinebouw, carroseriebouw, tank- en apparatenbouw, scheepsbouw en noem maar op. Juist deze brede toepasbaarheid maakt het lastig om iedere bedrijfstak van precies de gewenste functionaliteit te voorzien. Daarnaast heeft elk afzonderlijk bedrijf meestal ‘eigen’ procedures en standaards en specifieke administratie handelingen ten aanzien van Solid Edge bestanden. Ook kan het voorkomen van herhalende handelingen en het reduceren van fouten aanleiding zijn om bepaalde handelingen binnen Solid Edge te automatiseren.

Gelukkig biedt Solid Edge heel veel mogelijkheden om dit helemaal naar eigen wens te ‘customizen’. In de eerste plaats kan Solid Edge eenvoudig en ‘Out of the box’ worden aangepast naar bedrijfsspecifieke wensen. Het meest voor de hand liggend is het dan om het template voor de 2D-tekening te voorzien van de ‘eigen’ onderhoek.  Deze kan tevens zo ‘intelligent’ gemaakt worden dat de gegevens hierin automatisch ingevuld worden.

Daarnaast maakt Solid Edge gebruik van zogeheten Hole- en Threadsize bestanden, die zodanig aangepast kunnen worden zodat alleen de relevante keuze’s zichtbaar zijn voor de engineers.

afb1Afb. 1. Hole options

afb2Afb. 2. Materials tabel

Voor het snel kiezen van het juiste materiaal kunnen er één of meer Material Tables gebruikt worden. Hierin worden niet alleen de naam maar ook de bijbehorende eigenschappen, zoals soortelijk gewicht, rekgrens, trekstrekte e.d. gedefinieerd.

Tevens kunnen diverse settings (zoals bijvoorbeeld de wijze van bemating) in een bestand vastgelegd worden. Om er dan ook zeker van te zijn dat alle engineers dezelfde gegevens gebruiken, kunnen al deze bestanden op  gedeelde netwerklokaties worden opgeslagen, waardoor ook het beheer van deze bestanden een stuk eenvoudiger wordt. Solid Edge biedt tevens de mogelijkheid alle bovenstaande opties in één keer voor alle gebruikers te beheren.

Parametriseren

Daarnaast kan er door het parameteriseren van zowel parts als assemblies grote tijdwinst worden behaald. Hiervoor bestaat er in ieder Solid Edge bestand een ‘Variable Table’ waarmee alle afmetingen snel en gemakkelijk kunnen worden gewijzigd.

afb3Afb. 3 – Variable Table

Hierin kunnen ook, door het opstellen van rekenkundige en/of logische formules, afmetingen van elkaar afhankelijk worden gemaakt. Tevens kan de keuze van de waarde van afmetingen door zogenoemde ‘Variable Rules’ worden begrenst. Door afmetingen ‘Exposed’ te maken kunnen deze in rapporten en stuklijsten zichtbaar gemaakt worden. In de ‘Variable Table’ is het zelfs mogelijk om bepaalde features ‘aan’ of ‘uit’ te zetten. De waarden uit de ‘Variable Table’ kunnen worden gekoppeld aan afmetingen van andere Solid Edge bestanden maar ook aan waarden van Excel-bestanden.

Door gebruik te maken van ‘Family of Parts’ kan er heel snel een reeks gelijkvormige onderdelen worden gedefinieerd en met een ‘Family of Assemblies’ kan een samenstelling van verschillende verschijningsvormen worden voorzien.

 Met ‘Adjustable Parts’ en ‘Adjustable Assemblies’ kan de uiteindelijke vorm afhankelijk worden gemaakt van de wijze waarop onderdelen in een samenstelling worden geplaatst.

Door bepaalde veel voorkomende ‘basisvormen’, zoals bijvoorbeeld een voetplaat met 4 gaten, tot template te verheffen kunnen hier heel snel nieuwe afgeleiden van worden gemaakt. Gebruikmakend van een handige tool, die standaard met Solid Edge meegeleverd wordt, kan er ook van een bestaande samenstelling snel een afgeleide worden gemaakt. Doordat hiermee ook de bijbehorende 2D-tekeningen mee worden gekopieerd zal het benodigde tekenwerk tot een minimum worden beperkt.

afb4Afb. 4. Family of Assemblies

Macro’s

Voor herhalende handelingen of het combineren van meerdere handelingen tot één druk op de knop bestaat de mogelijkheid om boven op Solid Edge macro’s te programmeren.

afb5Afb. 5. Voorbeeldmacro

Door middel van de programmeertalen Visual Basic of C#, waarvan de Express-editie gratis gedownload kan worden, is het mogelijk om ‘eigen’ tools en/of functionaliteiten te programmeren. Solid Edge heeft niet alleen een open structuur maar beschikt tevens over een groot aantal API’s (Application Programmers Interfaces) die het mogelijk maken om vrijwel elke handeling in een ma

cro op te nemen.

afb6Afb. 6.  Visual basic

Met de meegeleverde ‘Programmers Guide’, waarin een duidelijke uitleg van de verschillende statements en diverse voorbeeld programma’s zijn opgenomen, kan er al heel snel een eenvoudig makro worden gemaakt. Daarnaast zijn er diverse internetsites, nieuwsgroepen en forums waar zowel beginnende als gevorderde Solid Edge programmeurs zowel informatie als stukjes programmeercode uitwisselen. De bekendste hiervan zijn : http://bbsnotes.ugs.com/vbulletin/,  www.jasonnewell.net, en  www.caap.nl/forum/. Om op een efficiënte manier kennis te maken met speciaal op Solid Edge gericht programmeren is het mogelijk om hiervoor bij CAAP een Visual Basic workshop te volgen. Uiteraard kunnen diegenen die zelf programmeren niet als een optie zien maar toch bepaalde functionaliteiten aan Solid Edge willen toevoegen, Solid Edge gerelateerd programmeer-werk aan CAAP uitbesteden.

 

Willem van Burik (CAAP)