Cursus Management van Projecten en Shutdowns

De Nederlandse Vereniging van Doelmatig Onderhoud (NVDO) organiseert een driedaagse cursus om te leren projectmatig te werken vanaf de definitie van het project tot en met de afronding en rapportage.

Bij projecten valt te denken aan investeringsprojecten voor technische installaties van een grotere omvang, complex van aard, met een tijdelijk karakter.
Bij shutdowns of groot onderhoud wordt gedacht aan grote revisies van grotere machines of productie-eenheden, aan procesmatige installaties zoals in de chemie, petro-chemie, elektriciteitscentrales en overige min of meer procesmatig ingerichte industrieën. Zowel bij projecten als shutdowns staat de projectorganisatie los van de operationele organisatie. In geval van shutdowns worden ook projecten in de shutdown aanpak geïntegreerd.
De cursus gaat niet over IT-projecten, organisatie- en cultuur- veranderingprojecten. De voornaamste beheersaspecten zijn: veiligheid en milieuaspecten, volledigheid van de Scope of Work (leveromvang), binnen de afgesproken planning en binnen budget.
Cursustijden en locatie: 09.00 – 17.00 uur, 26, 27 en 28 oktober 2011, NVDO-verenigingsgebouw, Houten.
Voor meer informatie, klik hier