Constructeursdag 2012

Problem shooters vormen vraagbaak voor bezoekers.

Vakblad Constructeur bestaat dit jaar 50 jaar en in het kader daarvan wordt op 20 november a.s. de traditie van de Constructeursdag weer nieuw leven ingeblazen.

Dit keer is als thema gekozen: ‘Out of the box’ ontwerpen/construeren. Hiervoor is een zestal sprekers bereid gevonden om hun kennis en visie te delen met de bezoekers en ontwerpers/constructeurs te stimuleren om gebaande paden te verlaten en gebruik te maken van de mogelijkheden die bijvoorbeeld nieuwe technologieën op aangrenzende vakgebieden kunnen bieden. 
Onderwerpen die tijdens deze Constructeursdag 2012 centraal staan variëren van mechatronica en composieten tot PLM, additive manufacturing en lichtgewicht ontwerpen. De Constructeursdag 2012 wordt gehouden in de Fabrique in Maarssen. 

 

Programma

 
Bart Janssen, TeamDARE, Eindhoven
(Muzikale) inleiding tot de mechatronica
TeamDARE bestaat uit 7 aan de TUE afgestudeerde ingenieurs die hun know how op het gebied van de mechanica, elektronica en informatica hebben gebundeld in hun streven de perfecte muzikale robot te bouwen. Dat ze daarin zijn geslaagd blijkt uit de vele prijzen die ze inmiddels hebben gewonnen. De techniek achter deze muzikale robots, die grotendeels is gebaseerd op mechatronische principes, zal uitgebreid worden toegelicht, Er zal aandacht worden besteed aan hoe moeilijk het is om een robot de juiste akkoordenpartij op een gitaar te laten spelen en om hem de juiste tonen aan een panfluit te laten ontlokken. En dan moet het hele orkest ook nog netjes samenspelen.
Henk Jan Pels, fac, Wktb, TU Eindhoven
PLM en de constructeur, liefde op het tweede gezicht?
Henk Jan Pels en PLM, noem het een twee-eenheid. Jarenlang propageert hij de mogelijkheden van PLM voor ontwerpers in zijn columns in de Constructeur. Hij weet hoe complex de invoering en het werken met PLM kan zijn, maar ook kent hij als geen ander de voordelen ervan. Hij hamert erop dat een ontwerper zich meer bewust moet zijn van het belang van goede documentatie. ‘Out of the box’ ontwerpen op zich is dus niet voldoende. Documenteren, itereren, verifiëren zijn onontbeerlijk voor een goed eindresultaat.
Jan Peeters, Fibercore, Rotterdam
Van nieuwe bruggen tot nieuwe kansen voor composieten 
Fibercore bouwt sinds jaren bruggen met composieten, niet figuurlijk maar letterlijk. En niet alleen bruggen maar dragende constructies. Het bedrijf heeft composiet als serieus constructiemateriaal op de kaart gezet als het gaat om de combinatie van sterkte en stijfheid in combinatie met laag gewicht. Voor oprichter Jan Peeters is out of the box denken dan ook dagelijkse kost. Hij is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor ‘zijn’ composieten: van bruggen tot sluisdeuren tot helicopter platformen tot kunstwerken tot …
Piet van Rens & Riné Dona, Settels Savenije van Amelsfoort, Eindhoven
“Out of the box thinking” begint in het onderwijs
Vanaf het moment dat we op de kleuterschool leren binnen de lijnen te kleuren, leren we ook ons denken in te kaderen. In het bedrijfsleven is een vorm van management ontstaan, die zich vooral richt op het beheersen van projecten. Daarmee neemt het aantal lijntjes waarbinnen een constructeur moet kleuren dus hand over hand toe. De lijntjes worden nu bepaald door het CAD-systeem, de maaktechniek, de bedrijfscultuur, de uurplanning, het budget, de historie. Deze “kleurdozen” frustreren en leiden tot suboptimale constructies en erger nog, tot suboptimaal functioneren van de constructeur en daarmee tot het verdwijnen van plezier en gedrevenheid bij het construeren.
Erik Tempelman, fac. IO, TU Delft 
Out of the box ontwerpen: lichtgewicht materialen, lichtgewicht ontwerp?
Erik Tempelman, in 2009 door zijn studenten gekozen tot beste docent van zijn faculteit Industrieel Ontwerpen, onderzoekt de rol van lichtgewicht materialen binnen het lichtgewicht ontwerpen. Hij weet dat de één niet zonder meer een voorwaarde is voor de ander, sterker nog: wie het systematisch doordenkt, ziet dat die rol beslist niet vanzelfsprekend is. Dit biedt tevens een nieuwe blik op lichtgewicht ontwerpen als strategie voor duurzaamheid. 
Rein van der Mast, Solide, Dordrecht
Additive Manufacturing, een nieuwe uitdaging voor ontwerpers
De onstuimige groei die ‘additive manufacturing’ (AM) – ook wel bekend als ‘3D printing’ – de laatste jaren doormaakt, heeft hoge verwachtingen gewekt voor wat betreft de toepassingsmogelijkheden. AM kan echter uitsluitend tot succes leiden als er voldoende afstemming bestaat met de overige bedrijfsprocessen. Wordt de productontwerper daarmee een ontwerper van sjablonen waarbinnen de individuele eindgebruiker zijn voorkeuren een plaats kan geven? Biedt ‘3D printing’ belangrijke constructieve voordelen, zoals lichtere, sterkere en stijvere constructies? En hoe zit het met de kwaliteit van zulke delen ? 
 
 

Problem-shooters

Om een zo groot mogelijke interactie met de bezoekers te krijgen, wordt het event opgeluisterd met zogenoemde Problem-shooters. Daartoe zijn, naast de zes keynote sprekers nog enkele experts bereid gevonden die tijdens speciale sessies vragen/problemen van bezoekers te behandelen.
De vragen/problemen worden vooraf door bezoekers ingediend en verdeeld over de Problem-shooters die daarover op de dag zelf met de vraagsteller in conclaaf gaan. Vragen kunnen o.a. betrekking hebben op onder meer algemene ontwerpproblemen, productontwikkeling, PLM, composieten, materiaalselectie, mechatronica, lichtgewicht construeren, machineveiligheid en rapid manufacturing.
 
Onder meer de volgende Problem-shooters zullen op de Constructeursdag aanwezig zijn om vragen van bezoekers te beantwoorden en ontwerpproblemen te tackelen:
Gert Jan de Jonge: Senior Engineer bij Viro met veel ervaring en een brede technische kennis. Gert Jan is gericht op sterktetechnische ontwerpaspecten (sterkte, stijfheid, vermoeiing, dynamisch, thermisch, etc.) en heeft veel kennis van normen en richtlijnen (beoordelingscriteria). 
Dennis Vervoorn: heeft meer dan 12 jaar praktijkervaring als professional in productontwikkeling. Hij vertegenwoordigt het ‘Problem Solving Team’ van CE Masters, een team van zeven doorgewinterde conceptontwikkelaars op het gebied van mechanische productontwikkeling/werktuigbouw. 
Jan Peeters: R&D directeur bij Fibercore, gespecialiseerd in het ontwerpen met composieten. Met name het rekenen aan composiet draagconstructies zoals bruggen, is zijn specialiteit. 
– Henk Jan Pels: heeft het grootste deel van zijn carrière aan PLM besteed. Weet inmiddels hoe een PLM informatiesysteem kan bijdragen aan betere prestaties van het productontwikeldproces. 
– Erik Tempelman: universitair docent bij de fac. Industrieel Ontwerpen van de TU Delft; heeft zich gespecialiseerd in lichtgewicht ontwerpen, selectie van materialen en productieprocessen en ontwerpmethodologie. 
Piet van Rens: weet als geen ander haast onverenigbare eisen en wensen in een nieuw ontwerp/product te realiseren. Ooit begonnen bij prof. Van der Hoek (samensteller van het wel bekende Des Duivels Prentenboek) is hij specialist als het gaat om kinematische plaatsbepaling, wrijving, hysteresis en voorspanning in constructies. 
Rein van der Mast: adviseert bedrijven in de maakindustrie over productieoptimalisatie; is expert op het vlak van ‘additive manufacturing’ (AM). 
Martijn Drost: begeleidt machinebouwers bij de decompositie van complexe veiligheidsvraagstukken tot werkbare oplossingen, zowel op werktuigbouwkundig- als besturingstechnisch vlak; heeft veel ervaring in o.a. het uitvoeren van risicoanalyses en het uitwerken van faalkansrekeningen.
Meer informatie en registratie op