Congres Man Machine Interface

Bij het ontwerp en de keuze voor een interface tussen mens en machine werken voorkeuren en trends net zo hard mee als bij andere ontwikkelingen. Een goede keuze is afhankelijk van omgeving, ergonomie, gebruiksgemak en functionaliteit. Ontwikkelaars, machinebouwers, integrators of OEM-ers kunnen zich op vrijdag 27 mei 2011 in Utrecht tijdens de beurs Electronics & Automation laten informeren over de trends door deel te nemen aan het gratis congres Man Machine Interface.

Het congres Man Machine Interface heeft als doel de bezoeker in een dagdeel volledig op de hoogte te brengen. Zowel door algemene overviews van gebruiksgemak en ergonomie als concrete cases met een toelichting van de genomen beslissingen, geven in een kort tijdbestek gewenste informatie. De sprekers tonen aan, dat de vijf millimeter van de interface van onschatbare waarde zijn.

  

Gebruiksgemak

Jasper van Kuijk, onderzoeker bij de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft, gaat in op wat gebruiksgemak is, hoe het beïnvloed wordt, welke consequenties een gebrek aan gebruiksgemak kan hebben voor de bedrijfsvoering en hoe je producten kunt ontwikkelen die gebruikersvriendelijk zijn. De presentatie ‘Gebruiksgemak, waarom en hoe’ lijkt de Holy Grail in een half uur te kunnen vertellen. Op http://www.designforuasability.org/ en www.studiolab.io.tudelft.nl/vankuijk is te zien, dat er een flinke hoeveelheid onderzoek aan ten grondslag ligt. Tijdens zijn promotieonderzoek deed van Kuijk onderzoek naar de productontwikkelingspraktijk van elektronische consumentenproducten. Onlangs promoveerde hij op het proefschrift ‘Managing Product Usability’.

De kracht van interface wordt door Marcel Vroom van mvavd design gepresenteerd. De spreker haalt Donald Norman aan met een citaat uit 1990: ‘The real problem with interface is that it is an interface. Interfaces get in the way. I don’t want to focus my energies on interface. I want to focus on the job’. In die tijd van ergonomie-discussies ging het over de typografie op een CRT-beeldbuis, de dikte van het toetsenbord en de verstelbaarheid van bureau of stoel. Momenteel is de default modus operandi het touchscreen. In het licht hiervan zal in de presentatie van Marcel Vroom de bediening van elektronische instrumenten en apparaten worden besproken.

Praktisch

In het vervolg haken twee ontwerpbureau’s in op concrete cases. De uitgebreide mogelijkheden met displays, schakelaars, toetsenborden, touch panels en touchscreens zijn zo immens, dat voorbeelden aansprekend zullen werken.

Jos Oberdorf van npk design bespreekt twee cases. Praktijk is van belang, maar de methodiek wordt niet geschuwd. Het ontwerpproces wordt aan de hand van een model gevolgd, waarbij de functionaliteit en de interface moeten passen binnen het concept.

De presentatie van Thomas Linders van MAX designers gaat ook in op de praktijk van twee high tech cases. Zijn titel ‘Gebruiksvriendelijke interfaces als USP voor de High Tech industry’ dekt als vlag direct de lading. Vragen worden concreet beantwoord: Hoe ontwikkel je vanuit de bestaande situatie een vernieuwende interface? Hoe kom je vanuit de veelheid aan functies tot een interface die de operator en de service engineer begrijpt? Wat zijn de ervaringen met verschillende vaste touchscreens en draagbare interfaces?

De human factor

Vanuit haar rol als onderzoeker bij TNO en lector bij de Hogeschool Utrecht geeft Anita Cremers een visie op interactie tussen mens en systeem. De presentatie zal inhaken op kenmerken van doelgroepen, de taken die ze moeten uitvoeren, de omgeving waarbinnen ze dit moeten doen en de apparatuur die daarvoor geschikt is. Op basis van deze aspecten moet een ontwerper kiezen voor bepaalde interactievormen. Dat hoeft niet noodzakelijk te leiden tot een grafisch user interface (GUI). Door de ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals automatische spraakherkenning en tactiele feedback (bijvoorbeeld de trillertjes in de mobiele telefoon), kan de interface steeds beter aanhaken bij alle zintuigen die een mens tot zijn beschikking heeft. Hierdoor zal in de toekomst de interactie met een systeem steeds vaker gaan lijken op de communicatie tussen mensen.

Interactief

Aan het einde van het congres kunnen deelnemers aan de hand van een aantal stellingen en door betrokkenheid van leveranciers en fabrikanten van interfaces in discussie gaan met de sprekers.

Het congres Man Machine Interface is gratis te bezoeken. Aanmelden kan op http://www.eabeurs.nl/