Conferentieochtend Medische Laboratorium Diagnostiek

Medische Laboratorium Diagnostiek is onderdeel van het conferentieprogramma van HET Instrument. Biostatistiek en de kwaliteitsbewaking van klinisch-chemische bepalingen zijn twee onderwerpen waarop wordt gefocust op donderdagochtend 30 september in het Amsterdam RAI congrescentrum.

In het afgelopen decennium heeft de moleculaire genetica enorme wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen doorgemaakt. De ontrafeling van het menselijk genoom heeft geleid tot een enorme stroom van gegevens omtrent structuur, functie en variatie van de menselijke genen. Dit is een gigantische variatie waar alleen met de meest geavanceerde statistische technieken vat op gekregen kan worden.

 Kwaliteitsbewaking

De Stichting Kwaliteitsbe­waking Medische Laboratoria (SKML) heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van medisch laboratoriumonderzoek in het kader van diagnostiek en behandeling en het op een zo hoog mogelijk peil brengen en houden van dat onderzoek. Hoe werk je toe naar de juiste labuitslagen? Kwaliteitsbewaking van klinisch-chemische bepalingen moet aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Dit betekent dat alle stappen binnen het totale proces moeten worden onderworpen aan kwaliteitsbewaking. Gerapporteerde resultaten moeten vergelijkbaar zijn met eerdere resultaten bij dezelfde patiënt, met resultaten in andere laboratoria en met beschrijvingen in de literatuur van groepen van patiënten met eenzelfde aandoening. Pas dan kunnen patiënten veilig overeenkomstig (inter)nationaal aanvaarde protocollen behandeld worden. Aspecten van de kwaliteitsbewaking van de preanalytische fase, de analytische fase en de postanalytische fase worden besproken.

Rondzendingen

De kern van de werkzaamheden van SKML bestaat uit het verzorgen van rondzendingen. De SKML verzorgt in totaal ongeveer 92 verschillende typen rondzendingen, van het verzenden van monstermateriaal aan de deelnemers, via het statistisch verwerken van de door hen ingezonden bepalingsgegevens, tot en met het terugrapporteren van de eindresultaten.

Het seminar is relevant voor biomedische laboratoriummedewerkers, kwaliteitsfunctionarissen en verder iedereen die te maken heeft met moleculaire diagnostiek.

Klik hier voor het programma en registratie als conferentiedeelnemer.