Computers en robots dromen niet

Wie de snelheid van technische ontwikkelingen en kunstmatige intelligentie op de voet volgt krijgt het gevoel dat de toekomst van ontwerp en engineering vooral door software en hardware wordt bepaald. Niet volgens Anne Asensio, vice-president Design Experience van Dassault Systèmes. Met creativiteit en fantasie kunnen wij ons blijven onderscheiden van computers en robots.

De toekomst van ontwerpen en engineering wordt bepaald door denken en handelen ‘outside the box’, hield Asensio haar publiek voor het trendevent Design in the Age of Experience  tijdens de jaarlijkse ontwerpweek Fuorisalone in Milaan. Want als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan krijg je alleen maar meer van hetzelfde. En alle werkzaamheden die routinematig of te standaardiseren zijn, kunnen uiteindelijk beter en sneller door computers en robots worden uitgevoerd dan door mensen. De vervanging van menselijke arbeid door slimmere automatisering en robots zal de komende jaren in een steeds sneller tempo plaatsvinden – als gevolg van de wet van Moore en daardoor mogelijk gemaakte innovaties.

In- of outside the box?

Daarom is het belangrijk te beslissen of je in- of outside the box waarde wilt blijven toevoegen. Inside wordt namelijk minder waardevol en outside waardevoller. Waarom hebben we bijvoorbeeld nog accountants of notarissen nodig, als alle financiële transacties en allerlei contracten automatisch en veilig in een blockchain zijn vast te leggen? Ook op ontwerpgebied is de toename van automatisering te zien in de vorm van generatief en simulatiegestuurd ontwerpen. Denk bijvoorbeeld aan Live Parts van Desktop Metal, dat voor het eerst werd gedemonstreerd op gebruikersevent SolidWorks World 2018. De software vormt binnen een opgegeven ontwerpruimte en op basis van statische en dynamische belastinggegevens volledig automatisch de optimale structuur van een component. Vergelijkbaar met de wijze waarop botten in het menselijk lichaam groeien. Meer over Live Parts is te lezen in het artikel Kijk! Mijn ontwerp leeft!

EQ versus IQ

Een tweede onderscheidende waarde van mensen versus computers en robots is volgens Asensio ons vermogen om samen te werken, elkaar te inspireren en daaruit voortkomende synergie. Oftewel de groepsdynamiek en het feit dat mensen op basis van fantasie, gevoel en passie de grenzen van het bekende weten te verleggen. Computers en robots kunnen steeds efficiënter en met minder fouten taken overnemen van mensen, maar geen dromen realiseren. Met snellere computers, slimmere software en robots zijn betere, duurzamere en veiligere auto’s, treinen en vliegtuigen te maken, maar een mens heeft de Hyperloop bedacht als nieuw transportmiddel.

De komende jaren worden sociale vaardigheden om met elkaar te communiceren en onafhankelijk van locatie en tijd samen te werken veel belangrijker dan kennis. Vrijwel alle beschikbare kennis in de wereld is namelijk 24/7 via het Internet en bedrijfsnetwerken toegankelijk. Mensen met een hoge EQ hebben een grotere kans op succes dan met een hoge IQ, omdat iemand met passie en plezier in zijn of haar werk uitzonderlijke prestaties kan leveren. Dit betekent niet dat kennis onbelangrijk is, het wordt alleen een ‘commodity’, met minder toegevoegde waarde. Software en hardware gaan over enkele jaren zowel de rekenkracht als opslagcapaciteit van ons brein evenaren.

Talenten ontdekken en ontwikkelen

Een grote uitdaging voor de toekomst van ontwerpen en engineering is het ontwikkelen en benutten van de menselijke creativiteit en fantasie. Dat begint al bij jonge kinderen die uit nieuwsgierigheid belangrijke wat, waarom en hoe vragen stellen. Als ouders leren we ze dat eerst af en vervolgens laveren we hen tijdens de puberteit binnen het stramien van steeds meer regels en de sociale druk om kennis te verwerven en snel carrière te maken.

In plaats daarvan is het verstandiger om jonge mensen meer vrijheid te geven en te stimuleren de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zoals Leonardo da Vinci, die door outside the box te denken en te handelen een meesterlijke schilder, architect, ingenieur en theaterproducent is geworden. Zelfs 500 jaar na zijn overlijden boeit en inspireert hij nog veel mensen, zoals in heel Milaan te zien is tijdens dit Leonardo 500 jaar. Waar zou dit genie toe in staat zijn geweest vraagt Asensio zich af als hij de beschikking had over de huidige ontwerp-, engineering-, simulatie- en visualisatiesoftware van Dassault’s 3DExperience platform, 3D-printers en ondersteuning via het 3DExperienceLab?

Interfaces

Tijdens Design in the Age of Experience werden innovaties uit verschillende marktsectoren gedemonstreerd en gepresenteerd. De eerste dag stond in het teken van materiaal, De andere dagen van het trendevent hadden thema’s als human, space, art of living en social forward. Op de eerste dag belichtte Tom Mayne van Morphosis Architects de verantwoordelijkheid die architecten en stedenbouwkundig ontwerpers hebben bij stedelijke inrichtingen en het vormgeven van gebouwen. Zoals het gebruik van duurzamere materialen en meer aandacht te besteden aan de interactie tussen mensen en hun leefomgeving. In het kader daarvan exposeerde Morphosis de Interfaces-installatie, die de mogelijke interacties tussen de mens als gebruiker en alle input en designcontent visualiseert.

palingenDe installatie voor het winnen van getijde-energie van Eel Energy is gebaseerd op de beweging van palingen. 

 

Duurzame energie

Franck Sylvain, CEO van EEL Energy vertelde hoe de innovatie van zijn bedrijf duurzame elektriciteit uit getijdenstromingen kan halen. De natuur heeft bij het ontwerp een doorslaggevende rol gespeeld. Reguliere installaties voor het opwekken van getijde-energie zijn voor het merendeel net als windmolens uitgevoerd met roterende bladen. Maar in de natuur is een propeller of een turbine geen gangbaar ‘ontwerp’ als het om beweging gaat. De golvende beweging die onder andere palingen maken om zich voort te bewegen is dat wel. De getijde-installatie van Eel Energy is daar dan ook op gebaseerd. De golvende beweging die een membraam maakt onder invloed van de getijdestroming,wordt met behulp van een elektromechanisch systeem omgezet in elektriciteit. Volgens het bedrijf kan dit systeem op veel meer locaties worden ingezet in zowel zeeën als rivieren als andere getijde-installaties en is de benodigde stroomsnelheid laag. Op dit moment zijn nieuwe praktijktesten met schaalmodellen in voorbereiding.

tamuDe opvouwbare Tamu-stoel van ontwerper Patrick Jouin. 

Minimalistisch ontwerpen

Verder deelde ontwerper Patrick Jouin zijn ervaringen tijdens het bedenken en ontwikkelen van de opvouwbare Tamu-stoel. Jouin houdt zich al vijftien jaar bezig met het verkennen van de mogelijkheden van 3D-printen. In 2004 was de Solid-collectie de eerste meubelreeks die van deze technologie gebruikmaakte. Inmiddels maken deze meubels deel uit van de permanente collectie van verschillende musea. origamiDe Tamu-stoel is een ‘work in progress’. Gestreefd is naar een op de natuur geïnspireerde organische benadering van het ontwerp. Jouin heeft met zijn team nauw samengewerkt met het Design Team binnen Dassault. Met behulp van topologieoptimalisatie en generatief ontwerpen (voor de kenners: met behulp van xGenerative Design in Catia en Geometric Data Extraction) is een in polyamide ge3Dprinte (Selective Laser Sintering) stoel ontwikkeld met een minimaal materiaalgebruik. De stoel bestaat uit 1647 delen – het printen neemt 48 uur in beslag – die allemaal met elkaar zijn verbonden. De stoel weegt 2,38 kg en is in zijn geheel samen te vouwen. De naam Tamu is dan ook ontleent aan de Japanse origami vouwkunst.                                       De origami-stoel bestaat uit 1647 ge3D-printe onderdelen.

Dream-teams

Dat Asensio’s visie over de toekomst van ontwerpen en engineering realistisch is, blijkt ook uit alle innovaties die de D: Dream-teams van de TU Delft ontwikkelen. Daar komen elk jaar talentvolle millennials uit de hele wereld samen om de beste elektrische en door zonne-energie aangedreven racewagens en boten te ontwikkelen, de Hyperloop challenge van Elon Musk te winnen en een exoskelet te ontwikkelen waarmee mensen met een dwarslaesie weer kunnen lopen.

Een ander voorbeeld is het Silverwing-team dat eind maart met vier andere teams van ruim 800 concurrenten de tweede fase van de door Boeing gesponsorde GoFly competitie heeft gewonnen voor het ontwikkelen van een eenpersoonsvliegtuig dat verticaal moet kunnen opstijgen en landen. Zij gaan hun ontwerp nu produceren voor de fly-off finale, begin 2020 in de Verenigde Staten.

Bij al deze TU Delft teams zijn creativiteit, fantasie, passie, doorzettingsvermogen en toegang tot de modernste ontwerp- en engineeringtechnologie belangrijke succesfactoren. Omdat die studenten onafhankelijk van tijd en locatie via Dassault Systèmes’ 3DExperience-platform met elkaar en partners kunnen samenwerken, zijn ze in staat hun kennis, talenten en vaardigheden optimaal te benutten en te ontwikkelen.

Bron: Constructeur