Chip sprokkelt eigen energie

Een traditioneel volle zaal bij het seminar Tomorrow’s Electronics tijdens Electronics & Automation. Voor de fijnproevers is daar te horen waar het met de elektronica naar toe gaat, niet alleen morgen, maar ook over een paar weken of maanden, zoals een van de sprekers opmerkte. Daarbij passeerden termen als kwantumcomputer, nanodraden, grafeen, MEMS en smart dust de revue.

Bij smart dust gaat het om stof dat bestaat uit ver doorgeminiaturiseerde elektronische systeempjes die zelfstandig een taak kunnen vervullen en die hun informatie daarover met elkaar kunnen communiceren.

Bij dat zelfstandig functioneren hoort ook dat de stofdeeltjes moeten voor-zien in hun eigen voeding, door zogeheten energy harvesting – het sprokke-len van energie. Prof. Jurriaan Schmitz van de Universiteit Twente heeft geëxperimenteerd met verschillende vormen van harvesting, maar kiest nu voor zonne-energie. Daartoe worden de dust-chips voorzien van hun eigen zonnecelfolie van amorf silicium, waarmee ze met een rendement van 7% voldoende energie uit het opvallend licht kunnen halen om onafhankelijk te kunnen werken.

Download de presentatie van prof. Jurriaan Schmitz