Chemie-Pack handelde tegen de regels, toezicht te coulant

De onderzoeksraad publiceerde onlangs een rapport met de uitkomst van het onderzoek naar de brand bij Chemie-Pack van 5 januari 2011.

De belangrijkste conclusies zijn dat het bedrijf Chemie-Pack handelde in strijd met de vergunning en zich niet hield niet aan de procedures. De overheid heeft zich vervolgens traag en te coulant opgesteld bij het toezicht en de handhaving.
Nadat brand op het bedrijf uitbrak, escaleerde deze snel doordat er massaal brandbare vloeistoffen stonden opgeslagen in kwetsbare plastic containers op plaatsen waar dat niet was toegestaan. Er was geen regie op de crisiscommunicatie die volgde op de hevige brand en de overheid speelde onvoldoende in op de informatiebehoefte van de samenleving. De Onderzoeksraad constateert dat een ingewikkelde structuur in werking treedt zodra zich in Nederland een crisis voordoet die de schaal van een gemeente of veiligheidsregio overstijgt.

Oorzaak brand

Doordat een vanwege het koude weer vastgelopen pomp –tegen de regels- werd opgewarmd met een gasbrander, brak op 5 januari 2011 brand uit bij Chemie-Pack. Hierdoor vat het brandbare xyleen in de opvangbak onder de pomp vlam. Deze brand ontsteekt ook de hars die via een afgebroken leiding uit de pomp naar buiten stroomt. De brand escaleert en bereikt ruim honderd plastic containers met brandbare vloeistoffen, die eveneens in strijd met de vergunning staan opgeslagen op het middenterrein van ChemiePack. Vanaf dat moment is de brand onbeheersbaar. Bluspogingen van het personeel hebben niet het gewenste effect gehad.

Vergunningen

De Onderzoeksraad concludeert dat de beheersing van de risico’s op ongevallen en brand door het bedrijf Chemie-Pack onvoldoende was. Zo hield Chemie-Pack zich niet aan de vergunning en niet aan de eigen procedures. Zonder toestemming werden plastic containers met brandbare vloeistoffen op het middenterrein opgeslagen, werd hars op het middenterrein verpompt en werd apparatuur met het brandbare xyleen gereinigd. De beheersing van de risico’s door het bedrijf was zowel technisch als organisatorisch niet van het niveau dat verwacht mag worden van een BRZO-bedrijf (Besluit Risico’s Zware Ongevallen).
Ook de gemeente Moerdijk en diverse overheidsinstanties kregen er in het conceptrapport van langs. Bij de aanvraag van vergunningen constateerde de gemeente volgens de raad regelmatig tekortkomingen, maar dit leidde niet tot het aanscherpen van het toezicht, laat staan tot sluiting van het bedrijf.
Download hier het rapport 
Bron: Onderzoeksraad