CEN-enquête over dienstennormen

De CEN organiseert een enquête om het belang en het gebruik van Europese normen in de dienstensector te meten.

Zo wil men de voordelen bepalen die dienstenverleners en hun klanten uit deze normen halen. Verder wil men met de studie ook inzicht krijgen in de belemmeringen die het gebruik van normen binnen deze sector verhinderen of beperken.
Alle geïnteresseerden kunnen de vragenlijst in te vullen: klik hier

Alle antwoorden zullen vertrouwelijk worden behandeld en geen enkele persoon of organisatie zal op enige wijze kunnen worden geïdentificeerd.
Voor vragen over deze enquête:
James Stroyan, Senior Consultant, technopolis |group| United Kingdom
Tel. +44 1273 204320
E-mail: james.stroyan@technopolis-group.com