Campagne: ‘Een gezonde werkplek’

Om de werkgerelateerde ongevallen te verminderen heeft een aantal organisaties zich aangesloten bij de campagne ‘Een gezonde werkplek’ 2010-2011. De campagne richt zich op het veilig uitvoeren van onderhoud is een initiatief van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA).

De campagne is een vervolg op de resultaten van ‘Een gezonde werkplek’ 2008-2009, waarin het ging om de risicobeoordeling, en heeft als doel beter inzicht te geven in goed en veilig onderhoud op de werkplek. Goede praktijken voor veilig onderhoud worden gestimuleerd via verschillende campagneactiviteiten, zoals conferenties, seminars en trainingssessies voor werkgevers, werknemers en andere partijen die betrokken zijn bij onderhoudswerk.

Juiste wijze

Circa 20% van de ongevallen op de werkplek in Europa is gerelateerd aan onderhoudswerk en in een aantal branches is meer dan 50% van de ongevallen onderhoudsgerelateerd. Zo’n 10 tot 15% van alle fatale ongevallen op de werkvloer is toe te schrijven aan onderhoudsactiviteiten. Het is daarom van groot belang dat onderhoud op de juiste wijze wordt uitgevoerd, rekening houdend met de veiligheid en gezondheid van werknemers. "De campagnepartners van EU-OSHA spelen een grote rol, doordat zij actief informatie geven over het belang van veilig onderhoud op de werkplek," volgens Jukka Takala, directeur van EU-OSHA.

Kennis uitwisselen

Met hun eigen campagne-evenementen en communicatienetwerken helpen de campagnepartners veilig onderhoud zowel op Europees als nationaal niveau op de agenda te plaatsen. Het uitwisselen van kennis en ervaring staat centraal in de campagne en zorgt ervoor dat organisaties de operationele en economische vruchten plukken van veiliger onderhoud. De campagnepartners zullen overal in de EU discussies over veilig onderhoud mogelijk maken en het belang ervan voor het terugdringen van gevaren op de werkplek verduidelijken.
Er zullen onder meer workshops worden georganiseerd, die gericht zijn op vele bedrijfstakken, zoals de landbouw, de bouw en de chemische industrie. Deze bedrijfstakken worden van oudsher beschouwd als zeer risicovol, waar werknemers dagelijks aan grote gezondheidsrisico’s worden blootgesteld.

Klik hier voor meer informatie over de campagne ‘Een gezonde werkplek’.

Norm speciaal voor de Evenementenindustrie

In 2009 is speciaal voor de evenementenindustrie een norm gepubliceerd, NPR 8020-14:2009 (nl), die helpt bij de ingebruikname, controle, beproeving, inspectie/onderzoek, keuring en onderhoud van hijs- en hefmiddelen die worden gebruikt in de evenementenindustrie. Zoals:
* productpresentaties;

* theatervoorstellingen;

* concerten;

* festivals;

* beurzen en standbouw;

* feesten en partijen;

* kermissen;

* vergaderingen;

* demonstratieve bijeenkomsten.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met NEN-Arbeid via arbeid@nen.nl.