Bouwconsortium Coentunnel kiest AutoCAD als basissoftware

Bouwconsortium Coentunnel Company BV heeft Autodesk-reseller CAD & Company ingehuurd als ICT-specialist voor de capaciteitsuitbreiding van het Coentunneltracé. In het kader van deze zeer omvangrijke opdracht richt CAD & Company een compleet datacenter in met een uitwijklocatie, zorgt het voor alle werkplekcomputers en UMTS-verbindingen en zet het een document-managementoplossing op.

Bovendien staat het de Coentunnel Company met raad en daad bij op het gebied van CAD-oplossingen, waarbij een zeer prominente rol is weggelegd voor het ontwerppakket AutoCAD. Rob Oud, directeur van CAD & Company zegt: “Het vastleggen van processen voor de aanmaak, de opslag, de goedkeuring en de vrijgave van technische documentatie – waaronder tekeningen – is één van onze kerncompetenties.”

De Coentunnel Company bestaat uit Arcadis, Besix, CFE, Dredging International, Dura Vermeer Groep, TBI Bouw en Vinci. Dit Nederlands-Belgisch-Franse bouwconsortium heeft na een twee jaar durende aanbestedingsprocedure het contract in de wacht gesleept voor het complete ‘Design, Build, Finance en Maintain’-traject voor de ‘Capaciteitsuitbreiding Coentunnel Tracé’. Dit zogeheten DBFM-contract heeft een looptijd van 30 jaar en vertegenwoordigt een totale waarde van € 500 miljoen.

De werkzaamheden voor het project bestaan uit diverse onderdelen. Allereerst neemt Coentunnel Company het onderhoud van het bestaande Coentunnel-tracé voor 30 jaar op zich. Tegelijkertijd zal Coentunnel Company de aanleg van de Tweede Coentunnel inclusief toeleidende wegen en voorzieningen voorbereiden en realiseren. Deze tunnel zal bestaan uit drie vaste rijstroken richting Zaanstad en twee wisselstroken, die beschikbaar zullen zijn in de rijrichting waarin het op dat moment het drukste is.
Na de ingebruikstelling van de nieuwe tunnel in 2012 wordt de oude Coentunnel gerenoveerd. Het Coentunneltracé zal uiteindelijk uit 2 tunnels met in totaal 8 rijstroken bestaan.