Blog: ‘Hoe de cloud en 3D-simulaties het ontwikkelen van nieuwe producten veranderen’

Door toenemende eisen van klanten en snellere technische ontwikkelingen wordt het ontwerpen, engineeren en produceren van producten en systemen complexer. Ze kunnen tegenwoordig uit duizenden onderdelen bestaan, waaronder veel elektronica, waaraan ontwikkelteams op meerdere locaties in de wereld werken. Daarom kan het verwerken van kleine wijzigingen een grote uitdaging worden voor alle betrokkenen. Tegelijkertijd moeten fabrikanten flexibeler dan ooit tevoren kunnen inspelen op veranderingen. Dat kan door zo efficiënt mogelijk samen te werken en informatie te delen.

Ivo van Berkel, sales director Benelux van Dassault Systèmes, bij een robot

Door: Ivo van Berkel, sales director Benelux van Dassault Systèmes

De oplossing voor efficiënter samenwerken ligt in de cloud. Door een cloudgebaseerd platform te benutten kunnen bedrijven alle betrokken medewerkers en partners namelijk locatie- en tijdonafhankelijk eenvoudig laten samenwerken. Engineers kunnen daardoor altijd en overal aan hun ontwerpen werken en simulaties uitvoeren. Daarmee is ook het risico op systeemstoringen door IT-updates te voorkomen en kan men sneller anticiperen op vragen van klanten.

Samenwerken via een cloudplatform

Samenwerken via een cloudplatform stelt teams in staat om projecten efficiënter te realiseren en de kans op het maken van fouten aanzienlijk te reduceren. Oplossingen in de cloud maken het onder andere mogelijk beter geïntegreerde en veiligere productieomgevingen te creëren en operaties te vereenvoudigen. Vanaf de eerste ideeën over een nieuw product, tot en met de productie, levering en serviceverlening tijdens de gehele levensduur.

Cloud computing heeft het ook voor alle medewerkers, partners en klanten mogelijk gemaakt altijd en overal te kunnen communiceren en ideeën uit te wisselen. Fabrikanten die de processen nog niet volledig hebben gedigitaliseerd, lopen ook het risico afhankelijk te worden van de ervaring en kennis van individuele medewerkers. Als de betreffende persoon niet meer beschikbaar is wordt ook die kennis en ervaring ontoegankelijk. Tevens vinden medewerkers die op afstand werken het frustrerend om niet zo gemakkelijk informatie te kunnen delen als binnen het bedrijf.

Realtime samenwerken

Een ander verandering is dat iedereen, verspreid over de hele wereld, via de cloud in realtime kan samenwerken om een productielijn te definiëren en te optimaliseren, op basis van dezelfde actuele informatie. Hierdoor zijn zowel problemen sneller op te lossen als beslissingen te nemen. We bedoelen hier een cloudplatform om informatie te centraliseren, te gebruiken en te consolideren, zodat men beter geïnformeerde beslissingen kan nemen en aanzienlijke productieverbeteringen mogelijk worden.

3D-simulaties in de cloud uitvoeren helpen ontwikkelteams zowel beter samen te werken, als hun ideeën tijdens elke projectfase te testen en te analyseren. Oftewel te toetsen of de beoogde resultaten voldoen aan de verwachtingen van de consument en het bedrijf. In een virtuele omgeving kunnen fabrikanten 3D-simulatiemodellen benutten om alternatieve scenario’s te verkennen voordat ze beslissingen nemen. Met als voordeel dat het fysieke product of systeem meteen de eerste keer goed is. Een cloudgebaseerd platform is een belangrijke katalysator voor fabrikanten om de flexibiliteit te vergroten en te leren van fouten, nog voordat deze zich voordoen.

Een platform dat simulaties ondersteunt, helpt fabrikanten ideeën te optimaliseren, projectresultaten te testen en zelfs productielijnen te modelleren. Met als doel om bijvoorbeeld de beste machineconfiguraties en aanvoer van materialen te begrijpen. Op deze manier is het ontwerp van producten beter af te stemmen op de inzet van beschikbare machines en gereedschappen in de productie. De voordelen daarvan zijn een efficiënter gebruik van de fabrieksruimte, betere inzichten om de supply chain te optimaliseren en meer aandacht voor de deadlines van fasen en processen.

De selectie van het juiste platform voor het optimaliseren van alle fasen en processen in het productontwikkelingstraject, is voor maakbedrijven een cruciale beslissing om zich in de markt te kunnen onderscheiden. Dat stelt ze namelijk wel of niet in staat om optimaal samen te werken en tot betere resultaten te komen door 3D-simulaties en tests. Behalve complexe (productie)processen integreren en het samenwerken van teams faciliteren, stimuleert zo’n cloudplatform ook de digitalisering van bedrijven op basis van realtime inzichten.

Een cloudplatform dat alle essentiële digitale functionaliteit biedt stelt fabrikanten in staat om beslissingen te nemen op basis van realtime data en inzicht in de productie. Dat is in de huidige wereld waarin de klantbehoeften en marktomstandigheden snel veranderen een steeds belangrijker concurrentievoordeel. In de race om te blijven voldoen aan de wensen van klanten en druk om de winstgevendheid te verbeteren bieden cloud computing en 3D-simulaties interessante kansen. Bedrijven die zich niet voorbereiden op een steeds dynamischere markt, kunnen de boot straks missen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *