Blauw ledlicht vermindert kwaliteit van melk

Ledverlichting in supermarktschappen kan de kwaliteit van melk verminderen. Dat zeggen althans ondezoekers van de afdeling voedingswetenschappen van Cornell University. Een blootstelling van vier uur heeft al gevolgen voor de kwaliteit van het product.

Cornell University heeft een recent onderzoek gepubliceerd dat suggereert dat ledverlichting in de koelvakken in de supermarkt al na vier uur van invloed is op de kwaliteit van gekoelde melk. De blauwe piek in het energiespectrum, die inherent is aan witte led’s is daaraan schuldig volgens de onderzoekers. Witte led’s gaan immers uit van een blauwe emitter en de kleurconversie naar wit geschiedt met een fluorescerende laag. De gele fluorescentie zorgt in combinatie met de blauwe emissie voor wit licht.

Een van de eerste verlichtingstoepassingen waarbij TL-buizen werden vervangen door led’s was juist de verlichting van de koelvakken in supermarkten. Led’s werken betrouwbaar in de koude omgeving, genereren geen warmte en geven gericht licht op de te verkopen artikelen. Supermarkten waren er daarom vroeg bij met ledverlichting.

Vitamine B2

Maar recent onderzoek kan daarin verandering brengen, zeker voor wat betreft zuivel. De onderzoekers stellen dat het algemeen bekend is dat blootstelling aan zon- en kunstlicht de smaak en de voedingswaarde van melk kunnen verslechteren. Blijkbaar zijn riboflavine (ofwel vitamine B2) en andere elementen in melk lichtgevoelig en riboflavine absorbeert licht in een smalle band, in hetzelfde gebied als de kenmerkende blauwe emissiepiek van led’s rond de 460 nm. Daarbij komen elektronen vrij, die de eiwitten in de melk aantasten.

Door de ledverlichting bederft de melk niet, maar de kwaliteit vermindert wel. De onderzoekers gaven proefperonen verse melk die vier uur onder ledlampen had gestaan en vergeleken de smaak met melk die al twee weken was opgeslagen, maar afgeschermd van ledlicht. De proefpersonen verkozen met overtuiging de oudere boven de verse, ledverlichte melk. De met led’s belichte melk zou smaken naar ‘karton of plastic’.

Andere led’s

Het onderzoek zou kunnen leiden tot andere verlichtingsmethoden of andere verpakkingen. De proeven zijn uitgevoerd met doorzichtige melkverpakkingen, maar de ledverlichting zou ook van invloed zijn op melk in halfdoorzichtige plastic verpakkingen.  Natuurlijk geldt dit niet voor kartonnen melkpakken, toch zouden melkverkopers kunnen kiezen voor andere verlichting, of led’s met een lagere CCT en hogere CRI, die een veel minder krachtige blauwe piek hebben.

Er is al veel gepubliceerd over het veronderstelde risico van blauw licht voor de ogen, ook al ten gevolge van die blauwe piek. Maar mensen worden zelden blootgesteld aan direct en langdurig ledlicht. Melk daarentegen staat in veel gevallen 24 uur per dag onder verlichting.  

Ledlicht ook gunstig

Ledlicht kan echter ook een positieve factor zijn bij het verlengen van de houdbaarheid van sommige voedingsproducten – bijvoorbeeld aardbeien. Bovendien gebruiken melkveehouders ledverlichting in hun stallen om de melkproductie te verhogen door het daglicht kunstmatig te verlengen.

De hoofdauteur van de studie Nicole Martin; zij werkte samen met onder anderen Nancy Carey, Steven Murphy, David Kent, Jae Bang en Tim Stubbs.

 "Melkdrinkers willen verse, kwalitatief goede melk", zegt Nicole Martin, die ook supervisor is van Cornell’s Milk Quality Improvement Program laboratory. "Voor de meeste consumenten is het idee van versheid gerelateerd aan de uiterste verkoopdatum op de verpakking. Onze studie laat zien dat blootstelling aan licht een veel grotere factor is bij de perceptie van de melkkwaliteit."

De studie "Exposure of fluid milk to LED light negatively affects consumer perception and alters underlying sensory properties," werd gekozen als ‘editor’s choice’ in de juni-editie van Journal of Dairy Science.