Bijeenkomst ‘Impact van Leiderschap en Werkdruk op veiligheid en onderhoud’

De NVDO houdt een bijeenkomst in het kader van de Europese Safety Campagne “Een gezonde werkplek 2010-2011” op dinsdag 5 oktober 2010 bij COVRA N.V., te Nieuwdorp (inclusief rondleiding).

Het thema van deze bijeenkomst is "Impact van Leiderschap en Werkdruk op veiligheid en onderhoud" Deze vierde bijeenkomst maakt deel uit van de Europese Campagne voor een gezonde werkplek die in 2010 en 2011 is gericht op veilig onderhoud. Tijdens deze bijeenkomst zijn NVDO-ers (Nederlandse Vereniging van doelmatig onderhoud) en introducé’s te gast bij de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (Covra). Alle bedrijven in Nederland die een vergunning op grond van de kernenergiewet hebben om met radioactieve stoffen te werken, zijn verplicht radioactief afval aan COVRA aan te bieden. Om de zorgtaak voor het radioactieve afval te kunnen uitvoeren heeft COVRA een opslag- en verwerkingsfaciliteit gerealiseerd in Zeeland, op het Haven-terrein Vlissingen-Oost in de gemeente Borsele. De totale hoeveelheid radioactief afval die naar verwachting de komende honderd jaar ontstaat, kan ruimschoots worden opgeslagen op het COVRA terrein, dat zo’n 20 hectare groot is!
Voor meer info en aanmelden, klik hier .