Beursgadget WoTS doorstaat testen

De beursgadget van de beurs World of Technology and Science (WoTS) is goedgekeurd. Dare Measurements uit Woerden heeft de beursgadget, de Virtuele Memo, getest op alle van toepassing zijnde richtlijnen. De Virtuele Memo moet zowel aan de EMC-richtlijn als aan de R&TTE richtlijn voldoen.

Door de R&TTE richtlijn die zich op radio- en telecomapparatuur richt, is automatisch ook de Laagspanningsrichtlijn zonder spanningsgrenzen van toepassing. Reden hiervoor is dat veel draadloos apparatuur voorzien is van een batterij en kan daardoor toch voor gevaarlijke situaties zorgen (bijvoorbeeld Lithium-Ion batterijen). De gadget Virtuele Memo is dus getest op drie richtlijnen.

De door Dare Measurements geteste gadget was prima ontworpen. Op enkele kleine opmerkingen na, die gemakkelijk te verhelpen waren, is het apparaat in één keer goed door de testen gekomen. Volgens Dare Measurements een felicitatie waard! Bezoekers zijn verzekerd van een veilig product.

De Virtuele Memo is een gadget die tijdens de beurs gratis wordt weggeven. Volgens de nieuwe Blue Guide, de gids van de Europese Unie die het systeem van CE-Markering voorziet, moet ook een gratis gadget aan de richtlijnen voldoen. Alleen apparaten die door een amateur worden gemaakt en zonder enige commerciële bedoeling aan bijvoorbeeld een buurman of familielid wordt weggegeven valt buiten het regiem van de CE-Markering.

De Blue Guide, die eind februari is uitgekomen, is gebaseerd op de nieuwe regelgeving die eigenlijk al in 2008 geïntroduceerd is. Deze nieuwe regelgeving onder de naam van ‘New Legislative Framework’ (NLF) legt de nadruk op traceerbaarheid en stelt veel hogere eisen aan bijvoorbeeld de identificatie van alle marktpartijen en ook de traceerbaarheid van producten.

Dit houdt onder meer in dat vanaf april 2016 alle producten van naam, adres, woonplaats en land van de producent moeten worden voorzien. Wordt het product geïmporteerd moet ook de importeur deze gegevens vermelden. Naast de Blue Guide zijn er in februari direct maar liefst acht nieuwe richtlijnen vrij gegeven. Hieronder de EMC, Laagspanning en R&TTE richtlijnen. Door deze aangescherpte regelgeving zal er de komende jaren nog meer nadruk op de CE-Markering komen te liggen.

In totaal worden er 2.000 gadgets voor de WoTS geproduceerd en verspreid onder geregistreerde bezoekers.