Beursgadget FlexKlok loopt rond, met sporen en al

De beursgadget voor Electronics & Applications 2019 is de FlexKlok. Deze door Ymif Engineering ontwikkelde gadget heeft 24 functies, van eierwekker tot metronoom en van alarmklok tot zandloper. Bovendien kan de functionaliteit worden uitgebreid en aangepast.

Als basis voor de FlexKlok dient een eerder ontwerp van Ymif: "We hebben een aantal jaren geleden al eens een beursgadget gemaakt", vertelt directeur Ton Wennen. "Dat was de KompasKlok, een klokje met 24 functies. Daarop zijn we verder gaan ontwikkelen. Vanuit FHI kwam het verzoek: willen jullie nog een keer de KompasKlok uitbrengen? Prima, want daar hebben we destijds al veel plezier aan beleefd.

"We zijn gaan kijken wat we aan het oorspronkelijke ontwerp konden veranderen. Kijkend naar de vormfactor stelden we ons de vraag: hoe kun je de gadget eenvoudig neerzetten? Daardoor is de buiging in het ontwerp door ontstaan, wat vrij uniek is met alleen FR4. Het is voor zover ik weet zelfs niet eerder vertoond, want het maakt deel uit van het elektrische ontwerp en er lopen gewoon sporen door. Dat geeft de gadget toch een heel ander perspectief: wat kan je allemaal met elektronica en printplaten?"

Volgens Wennen worden de meeste buigingen in PCB’s op een andere wijze gerealiseerd: "Meestal zijn het flexprinten die overgaan in een flexibel stukje, een relatief duur proces."

Inmiddels is de ontwikkeling van de FlexKlok zo goed als afgerond. "We zijn nog een paar kleine proefjes aan het doen en we passen de printplaat nog iets aan. Dan kan deze in productie worden genomen. De productie gaat CDS doen, een dochterbedrijf van Head electronics. Vorige week zijn succesvol de CE-tests gedaan, bij het Blue Guide EMC Lab in België. Daaruit bleek dat we geen aanpassingen meer hoeven te doen. Dus we gaan de voorbereidingen treffen voor de productie."

De FlexKlok zal in aanloop naar de E&A-beurs in een oplage van circa 2000 stuks beschikbaar komen.