Beursbezoekers willen kennis opdoen: meer dan twintig conferenties in vier dagen

Een van de belangrijkste redenen voor een beursbezoek, zo blijkt uit verschillende bezoekersenquêtes, is het vergaren van nieuwe kennis. Ook daarin voorziet de WoTS in ruime mate: er is een omvangrijk en divers seminarprogramma georganiseerd in samenwerking met de exposanten. Omdat de seminars een halve dag duren, houden deelnemers tijd over voor een (kort) beursbezoek.

Dinsdagochtend 30 september

Procesintensificatie (zaal Mission 1)

Procesintensification, kleine footprints van bulkchemie naar flowchemie, biochemie en farmaceutica.

Vereniging Analisten Pathologie (VAP) (zaal Mission 2)

De najaarsbijeenkomst van de Vereniging Analisten Pathologie staat in teken van laboratoriumontwikkelingen in de pathologie. Van organisatorisch tot technisch, zoals de samenwerking tussen pathologische labs, het nieuwe tariefsysteem voor 2015 en de opkomende moleculaire diagnostiek. Voor elke ontwikkeling geeft een ervaringsdeskundige uitleg over de werking en welke impact dit heeft voor de analisten.

Succesvolle elektronicatoepassingen (zaal Progress)

Wat is een succesvol elektronisch product? Het voorziet in een behoefte, de toepassing is betrouwbaar in het gebruik en het belangrijkste is dat het product (intern) verkoopt. Om dit te bereiken worden er steeds vaker multidisciplinaire teams gevormd met leden van technische en commerciële/marketing afdelingen. Tijdens dit seminar staat centraal hoe door een goede aanpak succesvolle elektronica toepassingen te ontwikkelen, testen en te produceren zijn.

Aandrijftechniek voor Offshore (zaal Quest)

Hoe is de innovatiekracht in de offshore-industrie te vergroten door de aandrijftechniek? Toepassingen in de offshore functioneren in extreme omstandigheden. Passende aandrijftechniek speelt in op behoeftes van de praktijk door duurzame, onderhoudsvriendelijke, veilige en robuuste oplossingen te bieden.

Van arctische tot tropische gebieden, diepzee of aan de kust, offshore-applicaties moeten voldoen aan de strengste randvoorwaarden. In het lezingenprogramma komen diverse voorbeelden aan bod zoals offshore windparken, uitdagingen met extreem lage temperaturen en de technische aanpak voor de aandrijving en besturing van een complete FPSO (P57) in opdracht van Petrobras. Daarnaast komt de laatste stand van zaken rondom certificeringen in de offshore-industrie aan bod.

Voortdurende ontwikkeling van technisch vakmanschap, kennis en kunde op weg naar de top (zaal Expedition)

De Nederlandse hightechsector heeft te maken met een toenemende schaarste aan talent, kennis en kunde. Het technisch beroepsonderwijs heeft haar zichtbaarheid verloren en de effecten van vergrijzing en ontgroening zijn duidelijk merkbaar. De jarenlange afname van studenten die kiezen voor een technische beroepsopleiding heeft geleid tot een te lage instroom in de arbeidsmarkt. Voor ondernemers is deze schaarste een groot knelpunt voor verdere groei.

Dinsdagmiddag 30 september

Robotica (zaal Mission 2)

Om de efficiency van het maakproces te verhogen wordt er steeds meer geïnvesteerd in robots. Het roboticaseminar laat met een technische en een wetenschappelijke insteek de voordelen van robottoepassingen zien voor een effectieve en efficiënte productie. Procesinnovatie is cruciaal om concurrerend te zijn. Wat zijn de voordelen van robottoepassingen voor het maakproces? Wat betekenen zelfsturende fabrieken voor de controle en veiligheid in de werkomgeving? Wat gebeurt er met robotica in Nederland en hoe ziet de roadmap eruit die relevant is voor de industrie?

Het programma van dit seminar is opgebouwd met lezingen van kennisinstellingen, leveranciers van automatiseringsproducten en eindgebruikers om dat toekomstbeeld te bieden. De wetenschappelijke presentaties haken in op de wijze waarop mensen en robots ‘zij aan zij’ zullen werken. Tevens ontstaat de behoefte om meer tussen vakgebieden samen te werken voor een goede integratie van robotica. Verder staan de sprekers onder andere stil bij sensortechnieken en industriële componenten en systemen voor de realisatie van slimme fabrieken. Hoe speelt de waardeketen in op behoeftes zoals gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit vanuit de industrie?

Afsluitend worden presentaties gegeven door eindklanten, die door robotica betere kansen op de wereldwijde markten krijgen. Wetenschap, techniek en gebruikers sluiten op elkaar aan voor succesvolle robotica toepassingen.

TI Coast (zaal Progress)

PI Nederland (zaal Expedition)

De vereniging PI Nederland gaat deze middag samen met de leden in op de basis van Profibus, Profinet en IO-Link en de toepassing hiervan. Daarbij worden ook de nieuwste updates getoond.

Woensdagochtend 1 oktober

Pharmaceutical Industry (zaal Mission 1)

In de farmaceutische industrie vraagt de behoefte aan flexibiliteit, efficiency en continue verbeteringen in het productieproces, om kennis over de mogelijkheden van actuele industriële automatisering. Voor de validatie en de onderbouwing bij het voldoen aan FDA-procedures is het goed inzetten van instrumentatie en technologie een krachtige verbetering. PAT (Process Analytical Technology) zorgt ervoor, dat de informatie uit instrumentatie gehaald wordt voor FDA inspecties. Dat maakt het proces efficiënter.

Deze convergerende trends versterken elkaar en zijn relevant voor procestechnologen, reliability engineers, mechanical engineers, kwaliteitsmanagers, inkopers en plantmanagers. De presentaties worden verzorgd door eindgebruikers uit de farmaceutische industrie en exposanten van de World of Technology & Science. Na de eerste drie presentaties komen bezoekers van het food-seminar en het farmaseminar samen, om gemeenschappelijke kansen in de technologie te beleven.

Food Automation (zaal Mission 2)

De productie in de voedingsmiddelenindustrie kan nog steeds worden verbeterd. Het slim toepassen van de beschikbare technologie en innovaties in de technologie bieden kansen in verbeteringen van de kwaliteit, efficiëncy en effectiviteit in het productieproces. Voldoen aan FDA en EHEDG richtlijnen vraagt in de voedingsmiddelindustrie ook om praktisch gebruik van technologie en instrumentatie. De beschikbare informatie in de instrumentatie en de systemen wordt toegankelijk gemaakt voor een efficiënte rapportage rond richtlijnen.

De presentaties in dit seminar worden verzorgd door eindgebruikers uit de voedingsmiddelenindustrie en exposanten van de World of Technology & Science. Na de eerste drie presentaties komen bezoekers van het food-seminar en het farmaseminar samen, om gemeenschappelijke kansen in de technologie te beleven.

Tomorrow’s Electronics (zaal Quest)

Het jaarlijkse seminar Tomorrow’s Electronics is trendsettend en spraakmakend. Waarmee is de wetenschap nu bezig? Met welke nieuwe basistechnologie komt de elektronica-industrie binnenkort naar de markt? Hoe doen de nieuwste jonge ventures het met hun business cases? Voer voor technologen, investeerders en trendwatchers.

Veilig werken op het laboratorium (zaal Expedition)

Tijdens dit seminar wordt het duidelijk waarom het zo belangrijk is om veilig te werken op het laboratorium en welke risico’s je tegen kunt komen. Veiligheidsfunctionarissen van diverse laboratoria komen aan het woord, zodat ervaringen en methodieken worden gedeeld. Met als doel om bewustwording te creëren van de risico’s én op welke werkwijze men die risico’s kan beperken. Ook komen aspecten als normen, regel- en wetgeving en risicoanalyse aan de orde.

Woensdagmiddag 1 oktober

New Control Room (zaal Mission 1)

In aansluiting op het Exciting Technology project ‘New Control Room’ geven beursexposanten, een aantal eindgebruikers en vakorganisaties zoals WIB (Process Automation Users’ Association) en Vapro (Vakopleiding Procesindustrie) inzicht geven in de mogelijkheden en ideeën die betrekking hebben op de controle kamer van de toekomst.

De nadruk in het seminar komt te liggen op de technische mogelijkheden, de ergonomie, de integratie en het gebruik, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de juiste trainingen, het analyseren van data en de mening van de eindgebruiker.

Daarnaast wordt de toekomst van de controlekamer belicht en er wordt besproken hoe we deze zo kunnen inrichten dat de effectiviteit van de waarnemende persoon zo hoog mogelijk wordt. Niet alleen waarnemen speelt een grote rol, maar vooral ook het analyseren van de inkomende data en het gebruikmaken van de beschikbare data, zodanig dat er een optimalisatiestap kan worden gezet.

Green Deal: Industrial Efficiency (zaal Mission 2)

Hoe zijn concrete energie- en kostenbesparingen te realiseren door het toepassen van efficiënte aandrijfsystemen? Elektromotorsystemen bepalen voor ca. 70% het elektriciteitsverbruik in de industrie. Daar is op rendabele wijze 20 tot 30 procent energie-efficiencyverbetering op te realiseren. Een focus op duurzame aandrijfsystemen biedt bedrijven commerciële kansen én de mogelijkheid zich ( internationaal) te onderscheiden. In samenwerking met de Green Deal Efficiënte Aandrijfsystemen informeren de sprekers in dit seminar de aanwezigen over de mogelijkheden van efficiënte elektrische aandrijfsystemen voor de nieuwbouw- en vervangingsmarkt.

De Green Deal wordt uitgevoerd door vertegenwoordigers van Feda en Uneto-VNI (onder meer de vakgroep Elektromechanisch Onderhoud) in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Dit seminar toont met praktische voorbeelden dat het toepassen van efficiënte aandrijfsystemen loont dat optimaal ontwerp, toepassing en onderhoud het mogelijk maakt om tegen structureel lagere operationele kosten te gaan werken.

Life Science Technology in samenwerking met DTL (zaal Expedition)

De Kliniek van de Toekomst is niet ver weg meer. Medisch/technologische ontwikkelingen – vooral op -omica- en imaging-gebied – leiden langzamerhand tot een veranderende organisatie in de gezondheidszorg. En dus ook een andere inrichting van de kliniek. In het seminar nemen visionaire sprekers een klein kijkje in de toekomst. Dit seminar wordt vormgegeven in samenwerking met het platform DTL ‘Dutch Techcentre for Lifesciences’. Het gaat dieper in op de ontwikkelingen van het life science onderzoek en welke toekomstige veranderingen dit met zich mee zal brengen.

Donderdagochtend 2 oktober

Chromatografie uitdagingen in de dagelijkse praktijk (zaal Mission 1)

Dit seminar biedt inzicht in de dagelijkse praktijk van de chromatografie, waarbij onderwerpen als monstervoorbereiding, ontwikkelingen in kolomgebruik van onder andere helium en waterstof, nieuwe technieken zoals 2D-chromatografie en de bijbehorende dataverwerking de revue passeren. Het seminar geeft praktische informatie om tot snellere analyses te komen.

Daarvoor heb je een system integrator nodig (zaal Mission 2)

De opkomst van nieuwe mogelijkheden in machine-to-machine communicatie creëert nieuwe uitdagingen voor eindgebruikers in diverse sectoren. De toepassing van begrippen als Industry 4.0 en Internet of Things vereist deskundigheid van techniek en projectmanagement, omdat verschillende disciplines samenkomen bij het ontwerpen en opleveren van een project. Bij de System Integrator komen deze kwaliteiten samen. Samenwerking in de keten is hierbij essentieel.

Op de beurs World of Technology & Science 2014 zal in het seminar ‘Daarvoor heb je een System Integrator nodig!’ deze rol vanuit verschillende invalshoeken belicht worden. Cases uit verschillende bedrijfstakken zullen de mogelijkheden laten zien, waarbij de presentaties en de discussies op de nabije toekomst in zullen gaan.

Voortdurende ontwikkeling van technisch vakmanschap, kennis en kunde op weg naar de top (zaal Quest)

Matchmaking Proces Systems Engineering /Process Control

Donderdagmiddag 2 oktober

Hygiënisch Ontwerpen & Aandrijftechniek (zaal Mission 2)

De aandrijftechniek houdt rekening met de wensen van de (voedingsmiddelen)industrie voor een optimaal ontwerp volgens hygiënische voorschriften. Dit seminar biedt een volledig overzicht van normeringen en wet- en regelgeving tot praktische besturingsoplossingen. Een samenspel van elektrische, mechanische en pneumatische aandrijftechniek zorgt voor kostenbesparing, duurzaam onderhoud en een hogere vrijheidsgraad voor de machinebouwer.

Keuringsinstanties verschaffen inzicht in de roadmap van normeringen en wet- en regelgeving. Waar dient men in de machinebouw rekening mee te houden en wat gebeurt er als het mis gaat? Vervolgens gaan diverse sprekers in op de mogelijkheden die aandrijftechniek biedt voor concrete vraagstukken. Welke aspecten bij het bepalen van de TCO zijn er van belang bij investeringen in hygiënische robots? Wat is de invloed van materiaalkeuze in het ontwerp? Hoe bescherm je onderdelen in het ontwerp voor een goede reinigbaarheid en onderhoud?

Kortom: voor machinebouwers in bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie laat dit seminar zien dat de aandrijfbranche passende oplossingen heeft die rekening houden met de normen van hygiënisch ontwerpen.

PLOT Reliability seminar (zaal Quest)

Tijdens dit seminar dat is samengesteld in samenwerking met de vereniging PLOT (Platform Omgevingstechnologie) wordt antwoord gegeven op vragen als: hoe betrouwbaar is de elektronica of het systeem, hoe kun je dit testen en hoe kunnen (versneld) faalmechanismen in het ontwerp gevonden worden?

Tijdens dit seminar staan de sprekers stil bij de betrouwbaarheid van producten.

  • § Wat zijn faalmechanismen?
  • § Welke testen zijn beschikbaar?
  • § Hoe kan een ontwerp verbeterd worden?
  • § En kan er iets gezegd worden over garanties?

Factory Automation (zaal Expedition)

Productielijnen en machines worden continu effectiever, veiliger en efficiënter. De klant krijgt steeds specifiekere wensen en de product life cycle wordt korter. Toch verwacht de consument dat de kostprijs hetzelfde blijft, of dat de totaaloplossing efficiënter wordt.

Tijdens dit seminar laten exposanten zien op welke manier zij inspelen op deze veranderingen.

Vrijdagochtend 3 oktober

KNCV-studentenseminar (zaal Mission 1)

Dit studentenseminar wordt georganiseerd door de KNCV en is een terugkerend seminar op de beurs. Tijdens het ochtendprogramma kunnen HBO-studenten en net afgestudeerden kennismaken met de nieuwste technieken en is er na afloop de mogelijkheid om potentiele werkgevers te ontmoeten op de beursvloer. De lezingen in het programma krijgen focus op ‘Doping’ met chemie als leidraad. In totaal wonen 100 à 150 HBO-studenten en/of net afgestudeerden dit seminar bij.

Cyber Security Management, meer dan alleen techniek (zaal Mission 2)

Cyber Security is een hot topic in de productie- en procesindustrie. Het toenemende gebruik van netwerken en alle mogelijkheden die remote oplossingen binnen de bedrijfsvoering brengen, verhogen het risico op cyberaanvallen. Maar wat kunt u doen om uw plant daadwerkelijk veiliger te maken tegen aanvallen van binnen en van buiten? In dit seminar zullen sprekers de verschillende aspecten van Cyber Security Management belichten. Dan gaat het bijvoorbeeld over het opzetten van een Cyber Security plan en de fysieke beveiliging van een netwerkinfrastructuur, maar ook over de betekenis ervan voor de mensen op de werkvloer.

Elektronicatrends in industriële toepassingen (zaal Expedition)

Tijdens dit seminar wordt er een link gelegd tussen enkele belangrijke trends in de industrie. Welke ontwikkelingen zijn er in de industrie? Welke rol speelt elektronica in het verzamelen, gebruiken en analyseren van data? Hoe zit het met de veiligheid? Wat verandert er voor de gebruiker en welke nieuwe mogelijkheden ontstaan er in de industrie en welke technieken zijn hiervoor beschikbaar?

De seminars zijn, na inschrijving via http://wots.nl gratis toegankelijk.