Bergen en dalen in productontwikkeling

Er zaten veel behartenswaardige boodschappen in het seminar ‘Succesvolle elektronicaproducten ontwerpen’- ook voor ontwerpers en ondernemers buiten de elektronicabranche. Het seminar behandelde in chronologische volgorde de achtergronden van het ontwikkelproces, van idee tot marktacceptatie.

Een idee is pas een innovatie als er geld mee kan worden verdiend. Daarom moet een businessplan worden opgesteld en daarbij kan gebruik worden gemaakt van het business model canvas, een soort ‘onbeschilderd doek’ dat kan worden gebruikt als template voor een compleet business model. Spreker Marco Bijl spoorde de toehoorders aan om daarbij vooral ook van de geijkte paden af te wijken. In een volgende fase kan op basis van weldoordachte user requirements een prototype van het beoogde product worde ontwikkeld. In het seminar werd specifiek ingegaan op de kwaliteitsbeheersing bij de PCB assemblage. En uiteindelijk gaat het er dan natuurlijk om of de markt de innovatie accepteert. Ed Voorhaar introduceerde daarvoor Gartner’s Hype Cycle, waarin achtereenvolgens de ‘piek van opgeblazen verwachtingen’, de ‘trog van desillusie’, de ‘helling van verlichting’ en het ‘plateau van productiviteit’ worden doorlopen.

Het volledige programma en de presentaties zijn te vinden op wots.nl.