Belangrijke rol voor ISO-norm bij redden Chileense mijnwerkers

Een specifieke ISO-norm heeft een belangrijke rol gespeeld bij het redden van 33 Chileense mijnwerkers die onlangs meer dan twee maanden vastzaten in een mijn.

Na hun langdurige gevangenschap onder de grond, werden de mijnwerkers op 13 oktober 2010 een-voor-een naar boven gehaald door een smalle, ongeveer 700 meter lange schaft met behulp van een capsule die speciaal ontworpen was door de NASA en de Chileense marine.

Volgens J.D. Polk, hoofd van de afdeling ‘space medicin’ van NASA’s Johnson Space Center, heeft de norm ISO 18738:2003, Lift (elevators) – Measurement of lift ride quality, de redders geholpen bij het berekenen van de optimale mate van versnelling tijdens het ca. 700 meter omhoog halen van de capsule. De capsule, Phoenix genaamd, werd diep in de mijn neergelaten, tot zo’n 12 meter boven de bodem van de schaft, waar de mijnwerkers verbleven sinds het instorten van de mijn op 5 augustus. De laatste reddingsfase duurde bijna 24 uur, waarbij elke mijnwerker een 20 minuten durend ritje in de capsule naar boven moest maken.

ISO 18738 definieert prestatie parameters die horen bij de evaluatie van het rijcomfort van liften, zoals schokken en versnelling. De norm is een van de 26 internationale normen die is ontwikkeld door de ISO technische commissie ISO/TC 178, liften, roltrappen en horizontale rolbanden.
"De inhoud van de meeste ISO normen is dan wel technisch, maar het voorbeeld van het redden van de mijnwerkers in Chili, benadrukt weer eens dat ISO-normen worden ontwikkeld door mensen om problemen van mensen te helpen oplossen," aldus ISO-secretaris Rob Steele. "Door de ongemakken en pijn te verminderen voor de mijnwerkers die meer dan twee maanden onder de grond behoorlijk op de proef waren gesteld, kun je wel spreken van een significante mens-gerichte bijdrage."
Bron: www.iso.org