Bedrijven die houtafval verwerken, beperken explosiegevaar

Alle bedrijven die houtafval verwerken, nemen inmiddels maatregelen om brand en explosiegevaar te voorkomen.

Uit houtafval komt houtstof vrij dat behalve explosies ook gezondheidsklachten kan veroorzaken, waaronder kanker in de neusholten en voorhoofdsholte. Ook deze risico’s hebben de bedrijven aangepakt.

Dat blijkt uit controles van de Arbeidsinspectie. Tussen 2005 en 2008 hebben zestien branden en explosies plaatsgevonden bij bedrijven die houtafval oftewel houtvezels verwerken. Dat was de aanleiding voor deze inspecties.

Explosie

Houtvezels zijn het restafval van timmer- en meubelbedrijven. Dertien bedrijven hergebruiken dit als grondstof voor producten zoals opslagpallets, isolatiewanden en briketten. Houtvezels bevatten onder meer fijnkorrelig houtstof. Het houtstof kan, net als brandbare gassen, in combinatie met zuurstof en een ontstekingsbron makkelijk brand of een explosie veroorzaken. Verder kan houtstof leiden tot onder meer allergische reacties van de huid en ontstekingen van het oogbindvlies of strottenhoofd. Stof van hardhout is bovendien kankerverwekkend.

Bewuster van risico’s

Van een structurele beoordeling van gevaarlijke situaties of een explosieveiligheidsdocument (EVD) was bij veel bedrijven geen sprake. Toch zijn ondernemingen zich, door de incidenten van de afgelopen jaren, bewuster geworden van de risico’s. Bij de inspecties bleek dat vrijwel alle bedrijven maatregelen op de werkvloer hadden genomen om brand of explosie te voorkomen. En om te voorkomen dat werknemers worden blootgesteld aan houtstof gebruiken de bedrijven onder meer shovels met gesloten cabines en filtermaskers. Waar de situatie nog niet helemaal in orde was, gaven de inspecteurs een waarschuwing, waarna de omstandigheden zijn verbeterd.

Bron: Arbeidsinspectie