ATEX richtlijn (94/9/EC) – nieuwe geharmoniseerde normen

In het Official Journal of the European Union is op 4 februari 2011 een nieuwe lijst gepubliceerd met geharmoniseerde normen die vallen onder de ATEX-richtlijn.

De lijst is te downloaden via:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2011:036:SOM:EN:HTML