Arbeidsinspectie vraagt met filmpjes aandacht voor veilig werken

De Arbeidsinspectie stelt voor bedrijven in de afval- en metaalindustrie filmpjes beschikbaar met voorbeelden en tips om de veiligheid van medewerkers te bevorderen.

De reden is dat de Arbeidsinspectie constateert dat werknemers in deze sectoren soms nog ongemerkt worden blootgesteld aan veiligheid- en gezondheidsrisico’s.

In deze filmpjes, die in samenwerking met de sectoren zelf zijn gemaakt, zijn de belangrijkste veiligheidsrisico’s voor werknemers in kaart gebracht. De Arbeidsinspectie wil zo werkgevers motiveren om te investeren in de veiligheid van hun personeel. Ook wil de Arbeidsinspectie op deze manier stimuleren dat werkgevers en werknemers met elkaar de discussie over veilig werken aangaan.  

Werknemers ademen soms ongemerkt gevaarlijke stoffen in of lopen het risico op beknelling, valpartijen of aanrijdingen. Verder is er niet altijd voldoende aandacht voor het gebruik van beschermende kleding of de rol van bedrijfshulpverleners.

Deze eerste twee filmpjes richten zich op bedrijven in de metaal- en afvalsector. Later volgen filmpjes voor andere sectoren, waaronder de bouwsector.

Via onderstaande links kunt u de eerste twee filmpjes bekijken:

Samen veilig werken in de afvalsector
Samen veilig werken in de metaalsector