Arbeidsinspectie, SIOD en IWI worden ‘Inspectie SZW’

‘Inspectie SZW’ is de nieuwe naam van de inspectiedienst waarin per 1 januari 2012 de Arbeidsinspectie, SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) en IWI (Inspectie Werk en Inkomen) opgaan.

Deze inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt zich hard voor betere werkomstandigheden, eerlijker werkverhoudingen en een goed functionerend stelsel van werk en inkomen.

Inspecteur-generaal Jan van den Bos: ‘De Inspectie SZW omvat het hele werkveld sociale zaken en werkgelegenheid: van preventie tot opsporing. Op basis van een brede risicoanalyse kunnen wij onze mensen en middelen beter inzetten waar die nodig zijn. De naam Inspectie SZW drukt deze breedte goed uit.’

De Inspectie zal in 2012 met name de uitbuiting van werknemers fors aanpakken. Daarbij worden inkomsten afgenomen die door frauduleus handelen zijn verkregen.
Bron: Min SZW