Arbeidsinspectie, IWI en SIOD gaan fuseren

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt van de Arbeidsinspectie (AI), de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) één inspectiedienst.

U krijgt straks dus bij controle – of het nou om arbeidsomstandigheden of administratieve loonzaken gaat – te maken met één organisatie in plaats van twee of drie verschillende inspectiediensten.

De fusie tussen deze drie partijen moet zorgen voor meer efficiëntie op het gebied van preventie en bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving. Daarnaast wil het ministerie van SZW kosten besparen. Wat doen de drie inspecties nu en waarin verschillen ze?
De AI houdt toezicht op de naleving van regels over bijvoorbeeld veilige arbeidsomstandigheden en werk- en rusttijden. Ook pakt zij illegale arbeid aan en werkgevers die minder betalen dan het minimumloon.

De SIOD spoort de zwaardere en complexe fraudezaken op. Het gaat dan om uitbuiting van personeel, mensenhandel en ontduiking van premies en belastingen. Naast opsporing houdt de SIOD zich bezig met strafrechtelijke handhaving.

De IWI houdt toezicht op de uitvoering van de sociale zekerheidswetten door uitvoeringsorganisaties zoals UWV, UWV WERKbedrijf en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ook houdt zij toezicht op gemeenten die de sociale voorzieningen uitvoeren. Als u in een private organisatie werkt, heeft u dus zelden of nooit met de IWI te maken.

De integratie van de drie inspectiediensten zal een paar jaar gaan duren. Hoe de nieuwe dienst gaat heten, is nog niet bekend. De voorlopige naam is ‘Inspectie SZW i.o.’, zoals u in het IWI-jaarplan (ga naar deze pagina)kunt lezen.

Bron: HR rendement