Arbeidsinspectie gaat strenger optreden

De Arbeidsinspectie gaat werkgevers en werknemers in bepaalde sectoren dichter op de huid zitten voor betere arbeidsomstandigheden.

De inspectiedienst waarschuwt harder op te treden bij overtreding van regels voor veilig werken, zoals door asbestverwijderaars die werken zonder de juiste papieren.
Plaatsvervangend directeur arbeidsomstandigheden van de dienst, Dick Wallenburg, schetst de contouren van het strengere beleid van minister Henk Kamp (Sociale Zaken), waarbij hogere boetes kunnen worden opgelegd en bedrijven sneller kunnen worden stilgelegd. We zullen zeker harder optreden als het normbesef te ver is weggezakt aldus de directeur. Hij wijst op de asbestverwijderaars die niet alleen frauderen met de regels voor het werken met de gevaarlijke stof, maar ook oneerlijk concurreren met bedrijven die hun personeel wel goed beschermen.

Boetes twee keer zo hoog als nu

Werkgevers die na een waarschuwing de regels nog steeds overtreden, kunnen vanaf juli volgend jaar boetes van duizenden euro’s verwachten. Ze worden twee keer zo hoog als nu. Bij bazen die voor de tweede keer in de fout gaan, wordt de boete verdubbeld.

De derde keer kunnen werkzaamheden worden stilgelegd. De Arbeidsinspectie kan dat nu alleen bij een direct gevaar voor de gezondheid, maar straks ook in situaties die op langere termijn schadelijk zijn.

Bedrijven worden eerst gewaarschuwd

Wallenburg benadrukt dat bedrijven eerst worden gewaarschuwd en ook de tijd krijgen om alles in orde te maken. We hopen ook dat de sancties zo afschrikwekkend zijn, dat we ze nooit hoeven op te leggen.  Een stillegging kan immers de ondergang van een onderneming zijn. Maar als iemand bewust fraudeert, weegt dat minder zwaar.

Stillegging is overigens niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als het gaat om zorginstellingen. De Arbeidsinspectie kan dan ook kiezen voor een dwangsom bij organisaties die bij herhaling in de fout gaan. En we blijven controleren totdat we denken dat het in orde is’.
 

Lastig om cultuur op werkvloer te veranderen

Volgens de directeur werken de meeste brancheorganisaties wel mee aan goede arbeidsomstandigheden. Maar het is soms lastig de cultuur op de werkvloer te veranderen stelt hij.

In de bouw en de gezondheidszorg wordt op sectorniveau bijvoorbeeld veel gedaan, maar blijft er veel mis. Dat is vooral zo in de bouw. Maar ook in de zorg wordt toch vaak gedacht: die patiënt tillen we even met zijn tweeën in plaats van dat de tillift erbij wordt gehaald.
 

Heftruckchauffeur kan ook boete krijgen

De inspectiedienst gaat medewerkers ook meer op hun verantwoordelijkheden wijzen. Bij het werken met heftrucks gebeuren bijvoorbeeld veel ongelukken door onvoorzichtig gedrag. Als de werkgever een waarschuwing krijgt, waarschuwen we ook de heftruckchauffeurs dat ze een boete kunnen krijgen.

De boete is wel veel lager dan voor de baas: 100 of 200 euro. Werknemers hebben in de kern natuurlijk een afhankelijke positie. Zij maken keuzes onder druk van bijvoorbeeld de tijd die ze krijgen, maar zij hebben ook zelf de verantwoordelijkheid om aan de bel trekken.

Bron: Arbeidsinspectie