Arbeidsinspectie bezoekt 900 metaalbedrijven

De Arbeidsinspectie voert dit jaar ongeveer 900 inspecties uit in bedrijven die metaalproducten maken. De inspecteurs letten vooral op de blootstelling aan rook door lassen en snijden en de veiligheid van machines.

Tijdens de inspecties, die zonder verdere vooraankondiging plaatsvinden, zal de inspecteur zich richten op metaalbewerkingsmachines en heftrucks. Hierbij is met name de afscherming van de boorkop en boor bij de kolomboor en de afscherming van de klauwplaat bij de draaibank een speerpunt.

Las- en metaalsnijrook

Het tweede onderwerp waarop de inspecteur let is de blootstelling aan las- en metaalsnijrook. Hiervoor is de grenswaarde van 1 mg/m3 vastgesteld. De concentratie van las- en metaalsnijrook in de lucht die de werknemer inademt, moet lager zijn dan deze grenswaarde.

Met name bedrijven die de laatste vijf jaar niet zijn bezocht, lopen nu kans op een inspectie. Ook bezoekt de Arbeidsinspectie enkele bedrijven waar de laatste jaren veel overtredingen zijn geconstateerd. De bezoeken beperken zich niet tot de twee genoemde onderwerpen. Als een situatie buiten deze onderwerpen een ernstig risico voor personen vormt, zal de inspecteur ook handhaven. Dat handhaven kan variëren van een waarschuwing en het maken van een mondelinge afspraak tot het stilleggen van het werk en het opleggen van een boete.

Om metaalondernemers te helpen bij het aanpakken van de risico’s, zodat handhaving kan worden voorkomen, heeft de Arbeidsinspectie de brochure ‘Arbeidsrisico’s in de metaalsector‘ opgesteld. Daarin zijn enkele risico’s beschreven die de inspecteurs zijn tegengekomen, alsmede de verplichtingen die voor werkgevers gelden.

Bron: Metaalnieuws