Aparte Verklaringen van Overeenstemming noodzakelijk voor elke richtlijn waar een product onder valt?

Als je een product maakt dat onder meerdere EU-richtlijnen en/of EU-verordeningen valt moet je dan voor elke richtlijn/verordening een Verklaring van Overeenstemming (Declaration of Conformity) opstellen?

Tags:
Aparte Verklaringen van Overeenstemming noodzakelijk voor elke richtlijn waar een product onder valt?

Antwoord

De Blue Guide 2022 zegt hierover het volgende in hoofdstuk 4.4:

4.4. EU declaration of conformity

— The manufacturer or the authorised representative established within the Union must draw up and sign an EU Declaration of Conformity as part of the conformity assessment procedure provided for in the Union harmonisation legislation.

— The EU Declaration of Conformity must contain all relevant information to identify the Union harmonisation legislation according to which it is issued, as well as the manufacturer, the authorised representative, the notified body if applicable, the product, and where appropriate a reference to harmonised standards or other technical specifications.

— A single declaration of conformity is required whenever a product is covered by several pieces of Union harmonisation legislation requiring an EU Declaration of Conformity.

— The single declaration of conformity can be made up of a dossier containing all relevant individual declarations of conformity.

En een stukje van de uitleg hierover:

Where several pieces of Union harmonisation legislation apply to a product, the manufacturer or the authorised representative has to provide a single declaration of conformity in respect of all such Union acts (232). In order to reduce the administrative burden on economic operators and facilitate its adaptation to the modification of one of the applicable Union acts, the single declaration may be a dossier made up of relevant individual Declarations of conformity (233).


Kortom, er dient dus 1 verklaring te komen die kan worden gezien als een voorblad naar andere Verklaringen van Overeenstemmingen van de voor het product/ installatie geldende EU-richtlijnen en/of EU-verordeningen.

Deze vraag is. beantwoord door Fusacon BV

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (2)

  1. Conform de machinerichtlijn bijlage VII kan naar mijn interpretatie één verklaring volstaan:

    4. een zin waarbij uitdrukkelijk wordt verklaard dat de machine voldoet aan alle toepasselijke bepalingen van deze richtlijn en in voorkomend geval een soortgelijke zin om te verklaren dat de machine in overeenstemming is met andere richtlijnen van de Gemeenschap en/of toepasselijke bepalingen. Verwezen moet worden naar de in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte teksten;

    Hoe verhoudt dit zich met het gegeven antwoord ?

  2. Beste Jeroen,
    Het is inderdaad mogelijk om alle informatie van de verschillende EU-richtlijnen/-verordeningen op 1 certificaat te zetten. Daar is niets mis mee.
    Omdat elke EU-richtlijn zijn eigen specifieke informatie op de verklaring eist en een samenvoeging wel eens tot onduidelijkheden zou kunnen leiden, is het mogelijk met een ‘kapstok’ document en onderliggende verklaringen te werken. Dit hoeft niet, maar mag zoals blijkt uit de uitleg van de huidige blue guide. Groeten, Nick de With