Altijd spannend: Tomorrow’s Electronics

We verheugen ons voortdurend op de volgende fase in de elektronicatechnologie, in de reikwijdte van de wet van Moore die een exponentiële groei van de chiptechnologie blijft voorspellen. Elk jaar organiseert de FHI-branche Industriële Elektronica, met wisselende partners, het seminar Tomorrow’s Electronics, dat inmiddels spraakmakend is geworden. Dit jaar vindt dat seminar plaats tijdens ‘Electronics & Automation.’

Het seminar is interessant voor iedereen die er belang bij heeft om te weten hoe de markt zich gaat ontwikkelen, investeerders die de trends willen kennen om te weten waar zij hun geld in zouden moeten steken en beleidsmakers die zich op de hoogte dienen te stellen van de factoren die beleid succesvol kunnen doen zijn. En natuurlijk ontmoeten de spelers in de elektronicawaardeketen ook elkaar in het seminar en op de beursvloer van Electronics & Automation.

Het conceptuele raamwerk van Tomorrows Electronics ligt inmiddels behoorlijk vast. Er zijn drie blokken met lezingen.

Fundamenteel onderzoek

Het eerste deel ‘Fundamental Research & Its Relevance for Tomorrows Electronics’ gaat bijvoorbeeld over onderzoek naar grafeen, spiralende skyrmionen of majoranadeeltjes en kwantum-computing. Rechtstreeks vanuit de wetenschap, met het oog op morgen, in termen van tien tot vijftien jaar vóór marktintroductie.

Hier spreekt bijvoorbeeld professor Herre van der Zant (Kavli Instituut, Van der Zant Lab/TU Delft) over de lading en de kwantuminterferentie bij geleidende moleculen, over moleculair magnetisme, spintransistoren, nanodeeltjes en nanomechanica.

Professor Joost Frenken is directeur van het Advanced Center for Nanolithography in Amsterdam. Dit onderzoekscentrum is opgericht door ASML, FOM, NWO, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit, op initiatief van ASML. Het centrum gaat fundamenteel onderzoek uitvoeren met betrekking tot nanotlithografie, de belangrijkste technologie voor de productie van computerchips en processoren in pc’s, smartphones en tablets. In eerste instantie richt het ARCNL zich op de fysische en chemische processen die cruciaal zijn voor Extreme Ultraviolet (EUV) lithografie. ARCNL wil de kennisbasis voor nanolithografie versterken en er zo een belangrijke bijdrage aan leveren.

Trends

Het tweede programmaonderdeel heet ‘Trends in Design & Manufacturing for Tomorrows Electronics‘. Wat is er gaande in de markt? De componentenmarkt is altijd een mooie graadmeter voor wat er aan zit te komen en ontwikkelingen in ontwerpgereedschappen en productiemiddelen zeggen ook veel over de toekomst.

Tim Velthof (NanoPhysics) geeft een presentatie over Ciruit Edit, oftewel ‘silicon debugging’ op de chip. Dit is de modificatie van al geproduceerde IC’s of chips met behulp van een gefocuste ionenbundeltechniek. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een chip na tape-out toch niet functioneert zoals dat zou moeten. In dat geval kan de ontwerper het chipontwerp aanpassen en een nieuwe chip maken. Maar dat is een zeer kostbare en tijdrovende klus. Alleen al een maskerset voor een 14-nm waferproces kost meer dan $150 miljoen. In zo’n geval is het gerechtvaardigd om een paar duizend dollar uit te geven aan een verificatie van een ‘circuit edit’ voordat er nieuwe chips worden gemaakt. Dat betekent dat er een aanpassing wordt gedaan op de al geproduceerde chip en dat vervolgens wordt onderzocht of daarmee het gewenste resultaat is bereikt. Zo’n circuit edit kan bijvoorbeeld het verwijderen zijn van een functieblok of circuit dat te veel vermogen verbruikt. Of er kan een verbinding worden gemaakt die een gegeven signaal kortsluit. Dat kan bijvoorbeeld door het verwijderen van materiaal, zoals het doorsnijden van een metaalspoor, maar ook door de depositie van een geleidend materiaal zodat een nieuwe elektrische verbinding tot stand komt. Het gaat daarbij om zeer kleine dimensies: het werken aan sporen van 200 nm is geen uitzondering. 

In dit programma-onderdeel spreken ook Wim Christiaens (Quad Industries) en Hans Roelvink  van Test OK. Christiaens gaat het hebben over ‘2,5D free form rigid electronic circuits’. Hij noemt het dak van het Yas Viceroy Hotel in Abu Dhabi als voorbeeld voor zo’n circuit. Deze spectaculaire toepassing illustreert wat er aan zit te komen qua éénmalig vervormbare elektronica. Quad Industries is een van de partijen die zijn betrokken bij het Terasel-project, in het kader van EU-FP7. Christiaens zal zijn toehoorders ook oproepen tot partnership bij mogelijke innovatietrajecten met deze technologie.

Hans Roelvink vertelt hoe zijn ontwerpbedrijf Test OK door de ontwikkeling van het meetsysteem Test-Mate evolueerde tot een innovatief productiebedrijf in de elektronica-toeleveringsketen.

Andere onderwerpen in dit deel van het seminar zijn de toekomst van de elektronicaproductie en het gebruik van nieuwe materialen, met name op het gebied van fluxcoatings.

Business

Ten slotte wordt er gekeken naar de business, ‘The Road to Tomorrows Business in Electronics’.  Hier komen bedrijven met groeipotentie aan het woord, start-ups en doorgroeiers. Op wie moeten we gaan letten de komende jaren?

Het volledige programma is te vinden op http://eabeurs.nl/. Daar kan men zich ook aanmelden voor het seminar en de beurs.

Tomorrow’s Electronics 2015

Dinsdag 2 juni,  8.30 … 13.00 uur

Croesezaal Jaarbeurs Utrecht