Agrarische en groene sector krijgen veiligheidscheck op smartphone

Vanaf begin juli 2011 kan iedereen in de agrarische en groene sector de veiligheid van zijn werkplek met zijn mobiele telefoon in kaart brengen.

Stigas heeft hiervoor de Stigas Veiligheidscheck ontwikkeld. De check kan op een iPhone, Blackberry, Android of anders met internet worden gedaan.

De achtergrond is dat in de agrarische en groene sectoren elk jaar nog steeds te veel ongelukken gebeuren. In gemiddeld 15 tot 20 gevallen zelfs met dodelijke afloop. Dit aantal daalt bovendien niet meer, iets wat jarenlang wel het geval was. Alle reden voor vernieuwde en extra aandacht voor veiligheid. Daarom heeft Stigas in februari 2011 de campagne ‘Altijd Alert, straks ook weer veilig thuis’ gestart. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt deze campagne financieel.

De veiligheidscheck maakt onderdeel uit van deze campagne. Met de veiligheidscheck worden de belangrijkste risico’s op ongevallen in een bedrijf in kaart gebracht met het doel om de bewustwording van gevaarlijke situaties te verhogen. Bedrijven kunnen meteen aan de slag om gebreken te verhelpen.

Hoe het werkt

Wie www.stigascheck.nl intypt op zijn mobiele telefoon, kan meteen beginnen. Na afloop ontvangt hij de score, plus – per e-mail – een actielijst om onveilige situaties op te lossen. Wie geen mobiel met internet heeft, kan hier een checklist invullen of downloaden.

Voor wie?

Voor iedereen die bewust(er) aan de slag wil met de veiligheid op zijn bedrijf: werkgevers, werknemers, stagiairs en meewerkende jongeren. De check is ook geschikt voor het agrarisch onderwijs.
Klik hier om verder te lezen.