Afgekeken?

Q: Ik heb twee jaar geleden een ontwerp gemaakt en in de markt gezet. Nu krijg ik een brief van een advocaat dat zijn cliënt een Europees model heeft aangevraagd en dat mijn product lijkt op het model. Ik geloof best dat de ander het heeft ontworpen zonder bij mij af te kijken, maar ik was toch echt eerst. Of ik maar even mijn product wil aanpassen! Wat kan ik hier tegen doen?

A: Tijdens de modelaanvraag helaas niets. Zodra het model is verleend, kunt u voor 350 euro bij het "Harmonisatiebureau voor de interne markt" een verzoek tot nietigverklaring van het model indienen. Dat is waarschijnlijk niet nodig; een mailtje terug met uitleg en enige bewijsstukken dat u eerder was, is waarschijnlijk voldoende om de ander te laten inzien dat hij ongelijk heeft. In die mail kunt u tevens wijzen op uw "ongeregistreerd Gemeenschapsmodel": tot drie jaar nadat uw model voor het eerst openbaar is gemaakt, kunt u zich beroepen op het modelrecht, ook al heeft u niets geregistreerd.

Mr. Hub Dohmen

Dohmen Advocaten