Aankondiging Landelijke Stoffendag: 28 sept. 2010

Op 28 september is het zo ver: de eerste landelijke ‘Stoffendag’. In de vorm van stands, kraampjes en workshops kunnen bedrijven elkaar ontmoeten en samen praten over het onderwerp gevaarlijke stoffen.

Bedrijven halen en brengen kennis. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld ook zelf laten zien hoe ze een stoffenprobleem hebben aangepakt of opgelost of hoe ze de Stoffenmanager hebben toepast. Maar ook deskundigen zullen hun kennis inbrengen. Denk aan thema’s zoals REACH, het nieuwe project over de ‘verduurzaming’ van de structuur van Stoffenmanager, risico’s nanodeeltjes, private grenswaarden, Diesel Motoren Emissies, database stoffen, etc.

Kortom, een dag waarop ideeën, tips, informatie en kennis over gevaarlijke stoffen worden gedeeld en waarop netwerken centraal staat.

Noteer alvast de datum in uw agenda: 28 september 2010 van 13.00 – 19.00 uur in Burgers Zoo te Arnhem. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

De Landelijke Stoffendag wordt georganiseerd als onderdeel van het Netwerk Stoffen. U kunt zich hier inschrijven: inschrijfformulier .