Aan welke norm moet een niet-permanent steigerplatform voldoen?

Wij willen een tijdelijk steigerplatform laten bouwen om onderhoud te kunnen doen aan onze elektronenmicroscopen. Welke norm is van toepassing?

Vraag

Wij maken elektronenmicroscopen. Wij verzorgen ook de service aan deze machines. Tijdens een bepaalde service-actie moet onze service-engineer bij de bovenkant van de microscoop zijn, en hier een zwaar object verwijderen. Omdat dit nauwkeurig moet gebeuren, hebben we besloten om dit niet op een ladder te doen, maar daarvoor tijdelijk ter plaatse een steigerplatform op te bouwen. 
Aangezien wij verstand hebben van microscopen maar niet van steigers/platforms, hebben we besloten om dit uit te besteden. Onze microscopen moeten voldoen aan de machinerichtlijn. Wij vragen ons af waaraan zo’n steiger/platform moet voldoen. Is de ISO 14122-2, Safety of machinery- permanent means of access to machinery – part 2: working platforms and walkways, de juiste van toepassing zijnde norm? In de beschrijving van de toepassing van deze norm staat dat deze ook geldt voor ‘working platforms and walkways specific to the machine which are not permanently fixed to the machine and which may be removed or moved to the side for some operations of the machine (e.g. changing tools in a large press)’. In dit geval is het platform niet continue aanwezig maar alleen bij deze bepaalde service-actie en daarna wordt deze verwijderd. Maar volgens de partij waaraan wij deze opdracht hebben uitbesteed, moet voldaan worden aan de EN 1004, de rolsteigernorm.
Is dit correct? Ons systeem is een machine. Wanneer moet dan aan de ISO 14122-2 worden voldaan, en wanneer aan de rolsteigernorm? Of maakt het niets uit en is het alleen maar een keuze? Heeft de ene norm nog voordelen t.o.v. de andere?

Antwoord

U vraagt eigenlijk of de norm EN-ISO 14122-2 (Veiligheid van machines – Permanente toegangsmiddelen tot machines – Deel 2: Werkbordessen en looppaden) ook van toepassing is voor een verrijdbaar bordes. In hoofdstuk 1, de scope van de norm, staat het volgende omschreven:
‘This part of ISO 14122 gives requirements for non-powered working platforms and walkways which are a part of a stationary machine, and to the non-powered adjustable parts (e.g. foldable, sliding) and movable parts of those fixed means of access.
NOTE 1 “Fixed” means of access are those mounted in such a manner (for example, by screws, nuts, welding) that they can only be removed by the use of tools.
Uit de scope komt duidelijk naar voren dat de normreeks EN-ISO 14122 echt bedoeld is voor permanente toegangsmiddelen tot machines. Een verrijdbaar werkbordes dient daarom aan andere eisen te voldoen, waaronder NEN-EN 1004:2005 (Rolsteigers opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen – Materialen, afmetingen, belastingen, veiligheid en prestatie-eisen). Deze norm valt onder het werkprogramma van 
CEN/TC 53 – Temporary works equipment.
 
Bovenstaand antwoord is afkomstig van FUSACON B.V.