Aan welke eisen moeten afsluiters voldoen?

Moet ik een afsluiter met pneumatische, elektrische of hydraulische aandrijving als een voltooide machine beschouwen of niet? Welke eisen moet ik stellen aan de integrator (degene die het geheel in elkaar zet)?

Vraag:

In ons bedrijf laten we afsluiters plaatsen die een pneumatische, elektrische of hydraulische aandrijving hebben. De aandrijving is een gedeeltelijke machine maar het samenstel van aandrijving en afsluiter zien wij wel als een machine. Ik wil graag duidelijkheid hebben wat betreft de eisen die we aan de integrator moeten stellen en wat zijn capaciteiten moeten zijn.  

Antwoord:

U laat in uw bedrijf afsluiters plaatsen die een pneumatische, elektrische of hydraulische aandrijving hebben en wil weten of deze afsluiter moet worden gezien als een niet-voltooide of een voltooide machine. Daarnaast wilt u ook weten welke eisen u aan de integrator moet stellen en welke eisen u moet stellen aan zijn capaciteiten.

Uw eerste vraag wordt beantwoord in de Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG, die bij de uitleg van de basisdefinitie van machine zegt: “De machinerichtlijn is als zodanig niet van toepassing op afzonderlijke machinecomponenten zoals afdichtingen, kogellagers, schijven, elastische koppelingen, magneetkleppen, hydraulische cilinders, en transmissiekasten met flensverbinding, die geen bepaalde toepassing hebben en die bestemd zijn om deel uit te maken van een machine.”

Met andere woorden een magneetklep wordt niet gezien als machine, maar als machinecomponent en krijgt dus geen CE-markering op basis van de Machinerichtlijn.

Uw tweede vraag is wat lastiger te beantwoorden, omdat de leverancier van een afsluiter niet altijd volledig op de hoogte is van de risico’s die een falen van zijn component in uw proces met zich meebrengen. In eerste instantie bent u als eindgebruiker verantwoordelijk voor de beoordeling van de risico’s in uw proces en van uw equipment. U zult zelf het vereiste betrouwbaarheidsniveau van de veiligheidsfuncties moeten vaststellen (SIL levels) en samenhangende architectuur en diagnose moeten bepalen. Door uw toeleverancier te betrekken in deze risicobeoordeling en in de noodzakelijke risicoreducerende maatregelen kan deze ook hierop anticiperen. Daarnaast is het belangrijk om vooraf af te spreken aan welke stand der techniek (lees: Welke Europese Richtlijnen en Europese normen of Nationale of bedrijfsnormen) de levering dient te voldoen. Uit deze set van EU Richtlijnen en EN normen volgen dan de technische detaileisen en noodzakelijke verificatie en validatie-eisen waaraan de afsluiter met aansturing moet voldoen.

Beantwoord door Fusacon BV