Aan arbo-verplichtingen voldaan, toch aansprakelijk voor ongeval

Wanneer een werknemer tijdens zijn werkzaamheden een arbeidsongeval overkomt en als gevolg hiervan schade lijdt, is de werkgever aansprakelijk voor die schade.

Een werkgever kan niet gemakkelijk aan deze aansprakelijkheid ontkomen. Eén van de mogelijkheden die voor hem openstaan, is aan te tonen dat hij voorafgaand aan het ongeval alle veiligheidsmaatregelen heeft genomen die in de gegeven omstandigheden van hem mochten worden verwacht.
 

Valbeveiliging 

Tijdens bouwwerkzaamheden aan een woning valt een werknemer van een verdiepingsvloer op een 2,5 meter lager gelegen steigervloer. Als gevolg van dit ongeval lijdt de werknemer schade en hij stelt zijn werkgever hiervoor aansprakelijk. Even voor zijn val was de valbeveiliging aan de rand van de verdiepingsvloer om praktische redenen verwijderd. De werkgever stelt dat hij aan zijn veiligheidsverplichtingen heeft voldaan, aangezien door plaatsing van de steiger tegen de gevelwand geen enkel voorschrift uit arbeidsomstandighedenwetgeving was geschonden.
Klik hier  om verder te lezen.  
Bron: HR Praktijk, auteur mr.Edith Molemans.