13 nieuwe stoffen op lijst ECHA

De European Chemicals Agency (ECHA) heeft onlangs bij de Europese Commissie een lijst van dertien zeer gevaarlijke stoffen (Substances of Very High Concern) ingediend die in de toekomst niet zonder speciale bevoegdheid gebruikt zouden mogen worden.

Deze stoffen zijn allemaal geclassificeerd als zijnde carcinogeen, mutageen of toxisch voor de voortplanting. Er staan ondermeer een aantal cobaltverbindingen op deze lijst die voor oppervlaktebehandeling worden gebruikt. 
De uiteindelijke beslissing om deze stoffen in Annex XIV van de REACH regels op te nemen zal door Europese Commissie genomen worden.  
Voor de lijst met de 13 stoffen lees verder op de site van ECHA