13 Nieuwe gevaarlijke stoffen op kandidaatlijst ECHA

Het European Chemicals Agency (ECHA) heeft 13 nieuwe zeer zorgwekkende (of Very High Concern) stoffen op de kandidaatlijst geplaatst waarvoor een vergunning nodig is.

Al deze stoffen zijn ingedeeld als carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting.
De wettelijke verplichtingen voor bedrijven die voortvloeien uit de opname van de 13 stoffen in de kandidaatlijst, gelden voor elk van de stoffen afzonderlijk, in mengsels en in producten.
Producenten en invoerders van producten die één van de 13 stoffen uit de kandidaatlijst bevatten, hebben vanaf 18 juni 2012, 6 maanden de tijd, dus tot 17 december 2012, om een kennisgeving bij ECHA in te dienen.
De volgende twee voorwaarden moeten dan van toepassing zijn:
  1. de stof is aanwezig in producten in een hoeveelheid die in totaal meer is dan een ton per producent of invoerder per jaar;
  2. de stof is aanwezig in producten met een concentratie van meer dan 0.1 gewichtsprocent.
Een kennisgeving is niet nodig wanneer de stof al geregistreerd is voor gebruik of wanneer blootstelling aan de stof kan worden uitgesloten.
Meer informatie is te vinden op de website van ECHA