1001 Sensoren

Sensoren worden veel gebruikt in alle industrieën, in de automobiel-, voedingsmiddelen-, medische, chemische industrie en machinebouw. Op HET Instrument Industriële Automatisering 2010 is het daarom een van de speerpunten.

De insteek van HET Instrument 2010 is  om de doelgroep – bestaande uit engineers, machinebouwers, technisch management, eindgebruikers en procestechnologen te tonen dat sensoren erg belangrijk zijn in de installatie met betrekking tot kwaliteit en uptime, de kwaliteit van de meting bepaalt de kwaliteit van de installatie.

Vanuit de brancheorganisatie voor Industriële Automatisering worden er met de lidbedrijven/exposanten verschillende speciale activiteiten voorbereid. Op de beursvloer wordt de technologie speciaal uitgelicht en gedemonstreerd. Aan de hand van deze activiteiten worden specifieke doelgroepen uitgenodigd voor het evenement.

1001 Sensoren plein

Op de beursvloer wordt een ‘1001 sensoren’ plein ingericht. Op een speciaal ‘plein’ of ‘plaza’ kunnen bezoekers ervaren welke gebruiksmogelijkheden sensoren bieden en met welke leveranciers je die opportunities kunt realiseren. Op dit open plein (dus geen afgescheiden standjes) wordt ook een centraal cateringpunt gesitueerd en kunnen eventueel presentaties plaatsvinden.  

Inzetgebied en mogelijkheden gevisualiseerd

Op het sensorenplein komt een grote visual te staan waarmee het toepassingsgebied en de mogelijkheden van de verschillende typen sensoren worden gepresenteerd. Hier zien de engineers welk type sensor voor welke oplossing het meest geschikt is.

Beursbezoekers kunnen vanaf het plein een speciale sensorroute volgen. Ze starten dan op stand 5C004 met het ophalen van de routefolder.  Op basis van deze folder met de gegevens van alle deelnemende bedrijven is het de bedoeling dat de bezoekers de deze  bedrijven gaan bezoeken om vijf stuks zogenoemde sens-oren te verzamelen. Na het verzamelen van de sens-oren, kunnen ze die tot 18.00 inleveren op het plein en vervolgens wordt dagelijks om 18.30 een Ipod onder de deelnemers verloot (op vrijdag om 15.00).

Deelnemers aan het project zijn: CateC bv, Penko Engineering b.v.

Exposanten die willen deelnemen aan deze ativiteiten kunnen meer informatie krijgen bij

 Christie de Vrij (033) 465 75 07 of Dolf van Eendenburg (033) 465 75 07