Acht miljoen voor onderzoek naar lichte en duurzame materialen

De provincie Overijssel, Regio Twente en het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling hebben deze week vier miljoen euro toegekend aan de Thermoplastic Composites Research Centre (TPRC). De subsidie komt voort uit het stimuleringsprogramma GO Gebundelde Innovatiekracht*. De subsidieaanvraag werd ondersteund door het Innovatieplatform Twente, Kennispark Twente en Oost NV.

Het onderzoekscentrum is een initiatief van o.a. Boeing, TenCate en de Universiteit Twente. Aangevuld met private middelen komt het onderzoeksbudget op een totaal van ruim acht miljoen euro. Het budget wordt gebruikt voor materiaalonderzoek en voor het uitbreiden van de zogenoemde TPRC Community. Voor het onderzoek komen er ongeveer tien promotieplaatsen beschikbaar aan de Universiteit Twente.

Het materiaalonderzoek richt zich op het ontwikkelen van lichtere en duurzame thermoplastische producten. Daarnaast wordt er ook gekeken naar nieuwe productie- en assemblageprocessen die kostenefficiënter zijn en milieuvoordelen opleveren. Een belangrijke drijfveer van het centrum is het toenemende gebruik van thermoplastische materialen in de luchtvaartindustrie: klanten stellen hogere eisen aan producten die lichter, kostenefficiënt en duurzaam zijn. Om hier aan te kunnen voldoen, is de luchtvaartindustrie net als andere branches voortdurend op zoek naar innovaties die de ontwikkeling van de technologie voor thermoplastische composieten versnellen, en die snelle introductie in de productielijnen mogelijk maken.

De TPRC Community richt zich in eerste instantie op de uitbreiding van nieuwe leden voor het onderzoekscentrum, zowel nationaal als internationaal, waarbij speciale aandacht uit gaat naar het MKB. Sinds de oprichting van het onderzoekscentrum vorig jaar, hebben al ruim 50 bedrijven interesse getoond. Deze bedrijven bevinden zich naast de luchtvaartindustrie in uiteenlopende branches, zoals duurzame energie, machinebouw en materiaalontwikkeling. Daarnaast wil de TPRC Community zich richten op het delen en verspreiden van kennis over thermoplastische composieten, door het organiseren van conferenties, trainingen en opleidingen voor studenten, onderzoekers en het bedrijfsleven.

Kijk voor meer informatie over het stimuleringsprogramma ‘GO Gebundelde Innovatiekracht’ op http://www.go-oostnederland.eu/