ABN Amro verwacht omzetherstel Nederlandse industrie in 2013

De omzet van de Nederlandse industrie stagneert in 2012, vooral door dalende volumes. In 2013 verwacht ABN Amro een omslag: van een omzetdaling van 0,5% in 2012 naar een omzetgroei van 3% in 2013. De mondiale economie en de wereldhandel zullen in 2013 verbeteren en de industrieomzet zal daarvan profiteren. Daarbij zullen de machine-industrie en de vroegcyclische chemische industrie de kar trekken.

Bij de machine-industrie groeien de orderontvangsten al sinds juni van dit jaar. Omdat de doorlooptijden vanaf orderontvangst tot aflevering bij de machine-industrie relatief lang zijn, zal een groot deel hiervan pas in 2013 neerslaan op de productie en de afzet. ABN Amro verwacht een omzetstijging van 8% in 2013 voor de machine-industrie. De chemie is de enige tak van de industrie die in 2012 al een omzetgroei laat zien en wel met 7%. Doordat het tempo van voorraadvorming in de keten zal afnemen, zal de omzetgroei in deze branche met 5% lager uitvallen in 2013. Ook andere industrietakken als bouwmaterialen, metaalproducten, rubber- en kunststofproducten en voedingsmiddelen zullen groei laten zien maar op een bescheidener schaal.

Prijsvolatiliteit grondstoffen geëxplodeerd
Sinds 2003 is er sprake van een grondstofprijshausse, de 3e sinds de tweede wereldoorlog. Waar de eerste twee hausses werden veroorzaakt door tijdelijke aanbodverstoringen, wordt de huidige prijshausse vooral veroorzaakt door de structurele opmars van de opkomende economieën en dan vooral China. Niet alleen is het prijsniveau in de periode 2003 – 2012 veel hoger dan in de periode daarvoor, ook de volatiliteit van de grondstofprijs is enorm toegenomen. Een toenemende speculatie en een reeks van opeenvolgende vraag- en aanbodverstoringen hebben er voor gezorgd dat bij basismetalen en olie de prijsvolatiliteit respectievelijk vijf- en zesmaal hoger is dan in de periode voor 2003. Afgezien van eventuele aanbodverstoringen, zal het prijsniveau van grondstoffen op middellange termijn weer dalen door een betere aansluiting van het aanbod op de vraag. Toch zal het prijsniveau niet het niveau van voor 2003 bereiken. Dit omdat de hoofdoorzaak, de sterke vraag naar grondstoffen in de opkomende economieën, intact blijft.