ABN Amro verwacht beperkt productieherstel in 2014

De industriële productie vertoont in 2013 een dalende lijn. Opvallend is dat buitenlandse orders zich slechter ontwikkelden dan binnenlandse orders. Hoewel het producentenvertrouwen sinds eind 2012 licht herstelt, zijn industriële bedrijven nog steeds somber gestemd. Vooral negatieve verwachtingen over de orderportefeuille dragen hieraan sterk bij.

ABN Amro verwacht dat de productie over de eerste zeven maanden van 2013 daalt ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Voor 2013 in totaal verwacht ABN Amro een productiedaling van 0,5 procent. Wel neemt het producentenvertrouwen in zeer beperkte mate toe als gevolg van een aantrekkende economie in Nederland en de rest van de eurozone.

Willekeurige afschrijving impuls voor nieuwe investeringen

Het kabinet heeft de ‘willekeurige afschrijving’ tijdelijk verruimd. Dit betekent dat bedrijven die vanaf 1 juli investeringen doen, direct tot 50 procent van deze investeringen kunnen afschrijven. Mits de productiecapaciteit volledig wordt benut, heeft dit volgens ABN Amro positieve effecten voor investeringen in machines en transportmaterieel. Het betekent wel dat investeringen naar voren worden gehaald, wat ten koste gaat van investeringen in 2014. De meeste branches vertonen dit jaar echter een productiedaling. Dit geldt vooral voor de bouwmaterialenindustrie, de metaalproductenindustrie en de rubber- en kunststofverwerkers, die last hebben van de dalende bouwproductie. Positieve uitzonderingen zijn de voedingsmiddelen- en machine- industrie, die profiteren van een aantrekkende vraag vanuit gebieden buiten de eurozone.

Productiegroei in 2014

In 2014 verwacht ABN Amro een beperkte productiegroei met 1,5 procent. Hierbij is alle hoop gevestigd op de export, die vooral profiteert van de relatief sterkere groei in Duitsland, de Verenigde Staten en opkomende markten. In 2014 laten de meeste branches een beperkte productiegroei zien. Dit is onder meer mede afhankelijk van de exportgerichtheid, het aandeel van markten buiten de eurozone en de positie in de waardeketen. De machine-industrie scoort hier beter dan andere branches.

Download hier de volledige update:

 Industrie-prognoses juli 2013 def.