ABB: Industrie versnelt investeringen in energie-efficiëntie

Door de steeds groter wordende impact van energiekosten op de winst wordt aan energie-efficiëntie een hogere prioriteit toegekend, maar kosten en stilstand zijn nog wel belangrijke obstakels voor investeringen. Dit stelt ABB na een wereldwijde enquête.

Het onderzoek was gericht op huidige en toekomstige plannen van bedrijven waarin investeringen in energie-efficiëntie zijn opgenomen om Net Zero te realiseren. In de komende vijf jaar wil 90 percent zijn uitgaven verhogen, 52 percent wil in dezelfde periode Net Zero realiseren.

‘De wereldwijde industrie zal in de komende vijf jaar steeds meer investeren in energie-efficiëntie in een cruciale poging om Net Zero zo snel mogelijk te realiseren’, aldus ABB. De Energy Efficiency Investment Survey 2022 is opgezet naar aanleiding van een recent rapport van de VN, waarin landen werden opgeroepen gezamenlijk actie te ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen sneller te verminderen.

De helft van de respondenten beschouwt kosten als het grootste obstakel om energie-efficiëntie te verbeteren, en voor 37 percent is stilstand een hinderpaal. Slechts 41 percent van de respondenten had het gevoel over voldoende informatie te beschikken met betrekking tot energie-efficiënte maatregelen.

Elektrische motoren

De enquête werd uitgevoerd door Sapio Research onder 2294 ondernemingen in 13 landen, met personeelsbestanden variërend van 500 tot 5000 en meer medewerkers. 54 procent van deze ondernemingen  investeert al in de verbetering van energie-efficiëntie, terwijl 40 procent plannen heeft om dat dit jaar te doen.

Industriële motor-aangedreven systemen bieden mogelijkheden voor energie-efficiënte maatregelen. Bijna twee derde van de respondenten wil versneld upgraden naar apparatuur met de beste efficiëntiescores, zoals zeer efficiënte elektrische motoren die worden aangestuurd door aandrijvingen met variabele snelheden. De elektrische motoren van vandaag gebruiken meer dan 45% van de elektriciteit in de wereld. En met een groeiende bevolking en economie, zal het aantal motoren naar verwachting in 2040 zijn verdubbeld. Het upgraden van 300 miljoen motor- aangedreven industriële systemen wereldwijd, door geoptimaliseerde, efficiënte apparatuur, kan het mondiale elektriciteitgebruik met maximaal 10% verminderen, aldus ABB. Dat is meer dan 90% van het jaarverbruik van de hele EU.

Net Zero is niet gelijk aan net cost

"Als de overheden en de industrie hun inspanningen niet verhogen, zal een aanzienlijke groei van de bevolking en de economie de klimaatverandering versnellen tot een kritiek punt wordt bereikt. De groeiende verstedelijking en de stijgende geopolitieke spanningen zullen ervoor zorgen dat energievoorziening en duurzaamheid nog belangrijker worden," zei Tarak Mehta, Voorzitter van ABB Motion. "Het verbeteren van de energie-efficiëntie is een essentiële strategie om deze potentiële crisissen aan te pakken. Daarom zijn de versnelde investeringen die in de enquête worden vermeld goed nieuws."

Mehta vervolgt: "Het is van cruciaal belang dat belanghebbenden in de industriële wereld beseffen dat Net Zero niet alleen gaat over netto kosten. Zowel leveranciers als overheden hebben een rol te spelen in de communicatie dat het gebruik van energie-efficiënte technologie de CO2-uitstoot beperkt en bovendien deze investeringen sneller laat renderen. We kunnen constateren dat energie-efficiëntie goed is voor het zakenleven en goed is voor het milieu".

Andere uitkomsten

Respondenten geven aan dat gemiddeld 23 percent van de jaarlijkse operationele kosten zijn toe te wijzen aan energieverbruik; negen op tien respondenten zien de stijgende energiekosten op zijn minst als een kleine bedreiging voor hun winstgevendheid, terwijl 53 procent ze beschouwt als een matige tot substantiële dreiging; Ondanks dat de hogere kosten een belangrijke belemmering vormen voor investeringen in het verbeteren van de energie-efficiëntie, waren kostenbesparingen de belangrijkste reden om te investeren (59 procent).