3,22 miljard extra voor innovatie

Voor innovatie komt dit jaar vanuit het Nationaal Groeifonds een investering van 3,22 miljard euro beschikbaar, terwijl er al 1,33 miljard was gereserveerd. Het geld gaat naar 20 voorstellen die onder meer inzetten op het gebruik van AI voor kankeronderzoek, fotonica, startups in de farmaceutische industrie, waterstof, groene chemie, verduurzaming van de vliegtuigindustrie en digitalisering in de logistieke sector.

De projecten dragen volgens de onafhankelijke adviescommissie bij aan economische groei, het versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen en de internationale kennis- en concurrentiepositie van Nederland. Het besluit van de adviescommissie over de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds is vandaag door de ministerraad overgenomen. Naast het ondersteunen van innovatie zijn ook projecten voor een sterkere infrastructuur en kennisontwikkeling beoordeeld, waaronder een voorstel om bestaande publiek-private samenwerking tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt uit te bouwen.

Ook zijn er vervolginvesteringen in innovatieve projecten uit de eerste ronde bekend gemaakt. De voorwaardelijke toekenningen aan Quantum Delta Nederland (228 miljoen) en RegMed XB (33 miljoen) zijn omgezet in definitieve investeringen. Daarnaast is de reservering voor AiNed deels omgezet in een definitieve investering (116,5 miljoen).

Hieronder een aantal van de toekenningen:

 • Photon Delta –  471 miljoen euro.
  Geïntegreerde fotonica zijn chips die met optische signalen werken in plaats van elektrische signalen. Communicatie via optische signalen kan meer informatie, over een langere afstand tegelijk versturen. Dat kan zorgen voor hogere prestaties en is daarnaast energiezuiniger. De indieners krijgen extra publieke ondersteuning voor onderzoek, ontwerp en productie van geïntegreerde fotonica waarmee Nederland wil uitblinken.
 • NextGenHighTech – 450 miljoen euro
  Meer dan 300 bedrijven, waaronder meer dan de helft mkb en startups, kennisinstellingen en (branche)organisaties, gaan gezamenlijk een nieuwe generatie hightech apparatuur ontwikkelen binnen zes toepassingsdomeinen: lasersatellietcommunicatie, biomedische productietechnologie, semiconductors, composieten, energie en agrifood. Nederland doet hiermee extra publieke investeringen in zogenoemde sleuteltechnologieën.
 • Einstein Telescope- 912 miljoen euro
  Einstein Telescope is een nog te bouwen internationaal ondergronds observatorium voor zwaartekrachtsgolven. Financiering (€ 42 miljoen) is voorwaardelijk toegekend voor een in te dienen bid samen met België en Duitsland en gereserveerd (€ 870 miljoen) voor de eventuele bouw daarna in Zuid-Limburg. Onderzoek naar zwaartekracht levert ook een bijdrage aan innovaties waarin Nederland al sterk is, zoals sensortechnologie en fotonica.
 • Luchtvaart in transitie – 383 miljoen euro
  Verduurzamen van de luchtvaartsector is noodzakelijk. Gebrek aan testruimte, voldoende technisch personeel en risico’s om op te schalen staan deze transitie nog in de weg. In dit project gaan kennisinstituten en bedrijven zich samen richten op doorbraaktechnologieën voor ultra-efficiënte vliegtuig(onderdelen)ontwikkeling en op thema’s als innovatie met materialen en waterstofbrandstofcel-elektrische aandrijving.
 • Duurzame MaterialenNL – 220 miljoen euro
  De landelijke samenwerking Duurzame MaterialenNL wil een leidende rol spelen in de ontwikkeling en het toepassen van duurzame en circulaire materialen. Dit versterkt de Nederlandse economie en maakt die tegelijkertijd CO2-neutraal en circulair. De ondersteuning is voor het ontwikkelen van circulaire plastics. De recyclingmarkt groeit sterk, ook door regels voor een minimum percentage gerecycled plastic in producten.