150 miljoen euro steun voor acht projecten voor schonere en slimmere mobiliteit

Acht samenwerkingsverbanden van ondernemers en onderzoekers krijgen in totaal 150 miljoen euro steun van het kabinet om te werken aan innovaties die ons vervoer schoner en slimmer maken. De ideeën komen uit de hele mobiliteitssector: de auto-industrie, luchtvaart en maritieme sector. In totaal zijn er 109 bedrijven (waarvan 64 mkb) en 27 onderzoeksinstellingen betrokken bij deze projecten.

De winnende projecten

 • Green Transport Delta – Elektrificatie: nieuwe batterijtechnologieën voor elektrisch vervoer
  Dit project richt zich op het opzetten en bestendigen van een integrale aanpak van R&D in de Nederlandse batterij-waardeketen. Het project wordt uitgevoerd door een breed gedragen en relevant samenwerkingsverband dat nodig is voor een internationaal onafhankelijke batterijontwikkeling en -productie in Nederland.
 • Green Transport Delta – Waterstof: verbrandingsmotoren, brandstofcellen en tankinfrastructuur voor gebruik van waterstof
  Ditproject richt zich op het opzetten van een innovatief ecosysteem waarin Research & Development (R&D) gericht wordt op diverse veelbelovende waterstoftechnologieën. Het hoofddoel van dit project is het ontwikkelen van 3 waterstoftechnologieën:
  • waterstofverbrandingsmotoren;
  • waterstofbrandstofcellen; en
  • een volgende generatie technologie voor waterstoftankinfrastructuur.

  Naast de automotive sector vormen waterstofverbrandingsmotoren ook een belangrijke ontwikkeling voor de binnenvaart. In dit project wordt dat mede onderzocht.

 • BrightSky: verduurzaming van de Nederlandse luchtvaartsector op en rond de luchthaven, met Schiphol als proeftuinDoel: het behouden en versterken van de innovatiekracht en internationale concurrentiepositie van de Nederlandse luchtvaartsector op en rond de luchthaven door middel van technische innovaties op het gebied van:
  • Maintenance, Repair en Overhaul;
  • luchthavenbeveiliging en grondafhandeling;
  • luchthavensystemen.
 • Thermoplasten voor een duurzame luchtvaart: lichtgewicht materialen voor de productie van kleine elektrische passagiersvliegtuigen
  Om nieuwe manieren van (emissieloze) voorstuwing en duurzame brandstoffen mogelijk te maken, zijn lichtere en meer aerodynamische vliegtuigen nodig. Thermoplastische composiet is een materiaal dat hier belangrijk in kan zijn en biedt bij uitstek de veelzijdigheid om dit mogelijk te maken: lichtgewicht, vrijere vormen, recyclebaarheid en onderhoudsvriendelijker. Dit project richt zich op de ontwikkeling en validatie van thermoplasten composieten voor primaire structuurdelen en bijbehorende geavanceerde productieprocessen, geschikt voor Urban Air Mobility (UAM) hoog volume productie.
 • Vloeibaar waterstof composiettank voor civiele luchtvaart: lichtgewicht brandstoftank waardoor vliegtuigen op vloeibare waterstof kunnen vliegen
  Dit R&D Mobiliteitsproject heeft als doel een long-life vloeibarewaterstoftank voor de civiele luchtvaart te ontwikkelen, gemaakt van composietmaterialen. Een lichtgewicht composietentank bestand tegen de lage temperatuur van vloeibaar waterstof (LH2) draagt bij aan het klimaatdoel van een emissieloze luchtvaart in 2070. Het project richt zich zowel op onderzoek naar de constructie van composietentanks als de ontwikkeling van nieuwe digitale ontwerpstrategieën en productietechnologieën.
 • LNG-Zero: technologieën om de uitstoot van LNG-aangedreven schepen drastisch te verminderen
  Doel: technologieën en strategieën ontwikkelen die nodig zijn om de uitstoot van LNG-aangedreven schepen drastisch te verminderen. Dit wordt bereikt door een drievoudige strategie: het verminderen van de methaanslip (CH4), het afvangen van koolstofdioxide (CO2) en het gebruik van bio-LNG om alle resterende emissies te elimineren.
 • Menens: methanol als duurzame brandstof voor schepen Sustainable H2 Integrated Propulsion Drives: voortstuwings- en energiesystemen voor schepen op basis van waterstof
  De 22 partners in dit project vertegenwoordigen de Nederlandse maritieme sector in de volle breedte, van reder tot ontwerper en van scheepsbouwer tot (specialistische) toeleverancier. De partners willen gezamenlijk de route naar daadwerkelijk uitstootvrije scheepvaart versneld mogelijk maken door de ontwikkeling van adaptieve systeemoplossingen, op basis van methanol.

Vanwege de coronacrisis hebben bedrijven en kennisinstellingen in de mobiliteitssector minder financiële middelen voorhanden om te werken aan nieuwe ontwikkelingen die de sector duurzamer maken. Innovaties in de mobiliteitssector werken door in andere sectoren als bouw en industrie, waarmee ze extra bijdragen aan de Nederlandse klimaatdoelen. Ook economisch is vernieuwing nodig: de Nederlandse mobiliteitssector is een belangrijke toeleverancier voor andere landen, zoals Duitsland en Frankrijk. Door te blijven innoveren kan onze mobiliteitssector die positie behouden.

Het kabinet heeft daarom eenmalig 150 miljoen euro beschikbaar gesteld via de Subsidieregeling R&D mobiliteitssectoren. Een onafhankelijke adviescommissie heeft de ingediende projecten beoordeeld.