EO

Evaluatie Machinerichtlijn: goed voor vrije interne markt en veiligheid maar te weinig controles op naleving

17 oktober 2017 om 10:56 uur

De Machinerichtlijn heeft voor een vrije interne (EU) markt gezorgd voor machines en meer veiligheid en gezondheid voor gebruikers, dat is een van de conclusies uit een onlangs uitgebracht rapport van de Europese Commissie. Er is wel de nodige bezorgdheid over het juist (of bewust niet) toepassen van de eisen uit de Machinerichtlijn(MRL) bij zelfcertificering. De frequentie en het aantal inspecties op het naleven van de MRL vindt men te laag.


In het rapport ‘Evaluation of Directive 2006/42/EC on Machinery’ dat in september 2017 is gepubliceerd, is gekeken naar relevantie, effectiviteit, samenhang, efficiëntie en de toegevoegde waarde van de MRL voor de EU. Diverse belanghebbenden uit vele landen hebben meegewerkt aan dit onderzoek, zoals bedrijven die te maken hebben met de Machinerichtlijn, internationale, Europese, en nationale industrieverenigingen, Notified Bodies en ‘Competent Authorities’(verantwoordelijk voor de implementatie van de richtlijn en marktcontrole/inspectie in elk land).

 

Doelstellingen

De onderzoekers hebben gekeken in hoeverre de richtlijn zijn doelstellingen heeft gehaald: met name het garanderen van een vrije markt binnen de EU voor machines en het garanderen van een hoge mate van veiligheid en bescherming voor machinegebruikers. De overgrote meerderheid van de ondervraagde belanghebbenden is het erover eens dat de richtlijn een goed antwoord is op de doelstelling van het garanderen van een vrije markt.

Wat betreft het garanderen van veiligheid en gezondheid: het aantal dodelijke en niet-fatale arbeidsongevallen is met bijna 30% gedaald tussen 2008 en 2013 in de productie-, constructie- en landbouwsector. In deze sectoren en beroepen die het belangrijkste zijn voor machines (en de richtlijn) vallen ook de meeste ongelukken.
Ondanks deze daling gebeurden er nog steeds 3 miljoen niet-fatale ongelukken en ongeveer 3700 dodelijke ongelukken op EU-arbeidsplekken in 2013.
Toch vindt de meerderheid van de respondenten wel dat de richtlijn haar doel of bescherming van de gezondheid en veiligheid van consumenten en gebruikers grotendeels of volledig heeft bereikt.

 

Zelfcertificering versus beoordeling door Notified bodies

Het inschakelen van derden om te beoordelen of een product voldoet aan de MRL heeft meer effect om bescherming van de gebruikers te garanderen. Het is echter wel duurder dan zelfcertificering. Er is ook bezorgdheid over tegenstrijdigheden tussen Notified Bodies bij de beoordeling van ondernemingen en de interpretatie van eisen. Verder maakt men zich bezorgd over de afname van de kennis en ervaring met bepaalde machines binnen deze organisaties, met mogelijke gevolgen voor de effectiviteit van de uitgevoerde beoordelingen.
De belangrijkste nadelen van zelfcertificering zijn: het gebrek aan vertrouwen en bescherming die anders zou kunnen worden verleend door derden (welke klanten zouden kunnen verwachten / eisen), de inspanningen en deskundigheid die intern nodig zijn om het certificeringsproces te ondernemen en het ontbreken van relevante geharmoniseerde normen ter ondersteuning van zelfcertificering. Er was ook grote bezorgdheid onder belanghebbenden over de mate waarin de eisen onjuist werden toegepast tijdens zelfcertificering (opzettelijk of niet), versterkt door een inefficiënt markttoezicht dat weinig stimulans biedt om meer dan het minimale te doen.

 

Normen

Normen worden gezien als bijzonder nuttig door de ondervraagden. Als je een norm volgt weet je dat je product voldoet aan de essentiële eisen en het scheelt tijd en uitzoekwerk. Bovendien, wanneer je een norm volgt, wordt het ook algemeen aanvaard dat je voldoet aan de MRL.
Op het gebied van C-type normen, die specifieke eisen beschrijven voor een bepaalde categorie machines, ontbreken er nog de nodige normen. Vooral op het gebied van geautomatiseerde machines en voertuigen; samenwerkende robots/systemen, assemblage machines en –systemen, additive manufacturing; verwisselbare apparatuur; gedeeltelijk voltooide machines; windturbines; voedselmachines; metaalbewerking / buigen; en risicobeoordelingsprocedures.

 

Inspecties

Het aantal inspecties uitgevoerd aan machines varieert nogal van land tot land en van jaar tot jaar. Ook is er een behoorlijke variatie in de mate waarin inspecties leiden tot de vaststelling dat een product niet voldoet aan de MRL (6% in Oostenrijk, 79% in Denemarken). Verder verschillen landen in hun aanpak qua corrigerende maatregelen, sommige landen focussen op vrijwillige maatregelen terwijl andere landen alleen limiterende maatregelen of strafmaatregelen instellen. Over het algemeen vindt men de controle van de markt onvoldoende en ineffectief. De frequentie en het aantal inspecties is te laag. Ongeveer driekwart van de ondervraagde bedrijven van dit onderzoek hadden de afgelopen 5 jaar geen inspecties gehad, en de helft gaf aan dat nog nooit een van hun producten was gecontroleerd.

Lees het rapport:

 Evaluation of Directive 2006_42_EC on Machinery - Final Report - September 2017.

 

Gerelateerd nieuws

Atlas

Robot Atlas leert nieuwe kunstjes (video)

Al diverse malen toonden wij op Engineersonline beelden van de vorderingen van de robots van Boston Dynamics. Robot Atlas heeft onlangs een nieuwe kunstje geleerd: hij ontpopt zich als een ware circusartiest.

david

Rechte nanodraden verklaard in drie minuten (video)

Nanodraden zijn de bouwstenen van kwantumcomputers en dank zij Lucas Güniat zijn hun geheimen nu onthuld. Deze getalenteerde spreker besprak de resultaten van zijn doctoraalstudie over nanodraden in de wedstrijd ‘My…

tranen

Tranen brengen minirobots in beweging (video)

Draai je glas wijn even rond en de ‘tranen' die langzaam naar beneden lopen geven een indicatie van de hoeveelheid alcohol in je wijn, zo weten wijnliefhebbers. Dit fenomeen, het Marangoni-effect, is nu ingezet om…

Gratis nieuwsbrief

EOL

 

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

B&R Industriële Automatisering BV
B&R Industriële Automatisering BV

Perfection in Automation

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Product van de maand

RSS
Lichtschermen PSENopt slim – Beveiliging voor krappe ruimtes

Pilz breidt zijn aanbod lichtschermen uit met de familie PSENopt slim. Deze lichtschermen zijn met hun smalle formaat...

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden

 

Agenda

23 november 2017, Amersfoort

Opgeruimd denken en dan schrijven voor ingenieurs

Training wordt verzorgd door: PAO Techniek en Management Postbus 5048, 2600 GA Delft Tel: ...

28 november 2017, Neurenberg

SPS IPC Drives

Elektrische automatisering - systemen en componenten

Meer agendapunten »